Sơ đồ tổng quan về Khải huyền đã dịch

Lưu ý: Trang này là để bạn có thể đọc văn bản của Sơ đồ Tổng quan bên dưới bằng bất kỳ ngôn ngữ nào bạn đã chọn cho trang web.

Mục đích để bày tỏ Chúa Giê-xu Christ và những điều "sẽ sớm xảy ra." Bạn cần lời Chúa để hiểu. Một cuốn sách tâm linh tiết lộ những điều tâm linh, vì vậy bạn cần một khối óc và trái tim tâm linh để hiểu.

Sách “Sevens” - được gửi bởi Đấng Christ và “bảy Linh hồn trước ngai vàng của Đức Chúa Trời, cho 7 sứ giả thiên thần của bảy nhà thờ. “Kìa, tôi đến với những đám mây” ~ Khải Huyền 1

Sơ đồ tổng quan về Khải Huyền - 7 thanh nhà thờ

Mỗi lá thư gửi cho các hội thánh: bắt đầu bằng sự mô tả một số đặc điểm của Đấng Christ đã được nói đến trong chương 1. Cho họ biết chính xác họ đã ở đâu về mặt thiêng liêng. Cuối cùng với "điều gì sẽ xảy ra tiếp theo" và những từ chính xác: "Hỡi người bằng nửa tai, hãy nghe những gì Thánh Linh phán cùng các Hội thánh."

Chỉ có "Chiên con bị giết từ khi tạo ra Trái đất" mới có thể mở ra bảy phong ấn, nhờ sự cứu rỗi của mình. ~ Chương 5 Khải Huyền

Sơ đồ tổng quan về Khải Huyền - Thanh 7 con dấu

Bảy phong ấn đã mở ~ Khải Huyền chương 6 - 8

Bảy tiếng kèn Trumpet được cất lên như một phần của việc mở niêm phong thứ 7. ~ Khải Huyền chương 8 - 13

Sơ đồ tổng quan về Khải Huyền - 7 thanh kèn

Những người chiến thắng con thú, hơn hình ảnh của nó, dấu ấn của nó, và số lượng tên của nó, đã chuẩn bị để đổ ra bảy lọ phẫn nộ. ~ Khải Huyền chương 14 - 15

Bảy Lọ Phẫn nộ đã được rót ra như một phần của âm thanh của Kèn thứ 7. ~ Khải Huyền chương 16

Sơ đồ tổng quan về Revelation - Thanh 7 lọ

 • Các bức tường thuộc linh sụp đổ, Ba-by-lôn và con thú hoàn toàn lộ ra trong Khải Huyền 17
 • Ba-by-lôn bị phá hủy hoàn toàn trong Khải Huyền 18
 • Chúa Giê-su được đăng quang làm vua của các vị vua và Chúa của các chúa, sau đó con thú và nhà tiên tri giả bị tiêu diệt trong Khải Huyền 19
 • Chỉ còn lại ma quỷ, sau đó câu chuyện về ngày phúc âm được kể lại chỉ có Sa-tan chống lại các thánh thật, và ma quỷ bị đánh bại trong Khải Huyền 20
 • Cô dâu trong trắng của Chúa Giê-su, vợ thật của bầy cừu, được tiết lộ rõ ràng trong Khải Huyền 21
 • Giáo hội nhắc nhở: thông điệp là dành cho bạn. Hãy chú ý đến nó! trong Khải Huyền 22

BẢN TÓM TẮT:

        1. Bảy chữ cái: xác định vị trí của nhà thờ nơi bạn đang ở thuộc linh
        2. Bảy con dấu, kèn, lọ: kế hoạch chiến đấu để làm thế nào để đưa nhà thờ đến nơi cô ấy cần
        3. Sự hủy diệt của Ba-by-lôn và thú dữ: bày tỏ rõ ràng Chúa Giê-xu Christ trên ngai vàng, và cho thấy một cô dâu xinh đẹp, Hội thánh, đã sẵn sàng cho chồng cô.

Sơ đồ tổng quan về Khải Huyền

viTiếng Việt
Sự mặc khải của Chúa Giê Su Ky Tô

MIỄN PHÍ
QUAN ĐIỂM