Chính sách bảo mật

Chúng ta là ai

Địa chỉ trang web là: https://revelationjesuschrist.org. Trang web tương tự này được sử dụng để xuất bản các bài báo tương tự được sử dụng bởi ứng dụng Android tương ứng “Nghiên cứu Sách Khải Huyền của Chúa Giê Su Ky Tô”.

Người xuất bản là Richard Lehman, một tác giả Phúc âm, nhà truyền giáo và nhà truyền giáo. Bạn có thể liên hệ với tôi (Richard Lehman) nếu có câu hỏi tại trang web của Trang “Liên hệ với chúng tôi”.

Nhúng nội dung từ các trang web khác

Không có nội dung được lưu trữ bên ngoài (video, hình ảnh, bài báo) được nhúng vào trang web này.

Dữ liệu của bạn được chia sẻ với ai

Trang web này sẽ không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào từ bạn, cũng như không chia sẻ nó với người khác. Nếu bạn liên hệ với tôi qua Trang “Liên hệ với chúng tôi”, Tôi sẽ trả lời địa chỉ email và tên bạn cung cấp. Tôi sẽ không sử dụng thông tin liên hệ đó cho bất kỳ mục đích nào khác trừ khi bạn cho tôi biết cụ thể.

phân tích

Không có thông tin nhận dạng cá nhân nào được gửi đến Google Analytics, cũng như không có bất kỳ thông tin theo dõi “tiếp thị lại” nào được gửi đến Google Analytics qua trang web này. Thông tin được gửi đến Google Analytics nhằm mục đích tìm hiểu các dạng lưu lượng truy cập, nội dung được truy cập nhiều nhất, ngôn ngữ mà nội dung được đọc ở quốc gia nào và các chỉ số kỹ thuật khác như số lượng: loại thiết bị (nếu chúng là thiết bị di động , máy tính bảng hoặc máy tính để bàn), nhãn hiệu trình duyệt nào (IE, Chrome, Safari, Firefox), v.v.

Plugin ứng dụng dành cho thiết bị di động 

Các khả năng sau là cần thiết cho plugin Ứng dụng di động WordPress mà ứng dụng Android “Nghiên cứu Sách Khải huyền của Chúa Giê-xu Christ” sử dụng và chạy (xem thông tin plugin Ứng dụng di động WordPress tại https://wpmobile.app/en/ ). Nhưng hãy lưu ý rằng ứng dụng Android “Nghiên cứu Sách Khải Huyền của Chúa Giê Su Ky Tô” sẽ không bao giờ được sử dụng máy ảnh và quyền vị trí. Thông báo đẩy trong ứng dụng sẽ chỉ được sử dụng cho các thông báo về một bài báo mới được cung cấp để đọc. Tất nhiên, bạn có thể đặc biệt tắt các quyền bổ sung của plugin “Ứng dụng dành cho thiết bị di động WordPress” này cho chính mình và ứng dụng sẽ tiếp tục hoạt động tốt. (Để biết thêm thông tin về cách đặt quyền ứng dụng trong điện thoại Android của bạn, hãy truy cập: https://support.google.com/android/answer/9431959?hl=en )

+ Thông báo đẩy

Ứng dụng có thể nhận thông báo và sử dụng số nhận dạng ẩn danh và duy nhất (UID) do Google (FCM) cung cấp để nhận thông báo.

+ Quyền

Ứng dụng có thể sử dụng quyền CAMERA để quét mã QRCode (không có dữ liệu được gửi qua mạng). Ứng dụng có thể sử dụng quyền LOCATION để làm việc với các bản đồ.

Yêu cầu xóa dữ liệu

Nếu bạn có yêu cầu xóa bất kỳ dữ liệu người dùng nào đã thu thập (đã nêu ở trên), bạn có thể gửi yêu cầu đó qua biểu mẫu sau https://revelationjesuschrist.org/data-deletion-request/

viTiếng Việt
Sự mặc khải của Chúa Giê Su Ky Tô

MIỄN PHÍ
QUAN ĐIỂM