Sự lừa dối theo chủ nghĩa kinh tế

Chủ nghĩa kinh tế

Tóm lại: Thuyết thiên hướng là một hệ thống niềm tin phi Kinh thánh, được đưa vào Kinh thánh thông qua Sách tham khảo Scofield. Để thu hút sự chú ý của mọi người và giảm bớt ảnh hưởng tâm linh trong Kinh thánh, thuyết Phân ly phổ biến một số cách giải thích kinh thánh và bác bỏ quyền năng của Chúa Giê-su Christ để giải cứu con người hoàn toàn khỏi tội lỗi,… Đọc tiếp

Khải Huyền Chương 20 - Thiết lập lịch sử Tin Mừng ngay thẳng

Satan bị ràng buộc

Trước tiên, chúng ta hãy đặt bối cảnh ngắn gọn cho Khải Huyền chương 20: Đầu tiên, trước đó trong Khải Huyền chương 12, Pagan giáo, dưới hình dạng một con rồng đỏ đại diện cho các tôn giáo Pagan mở dưới đế chế La Mã, đang bức hại nhà thờ. Tiếp theo, con thú của Công giáo La Mã được hiển thị trong Khải Huyền 13, cũng bắt bớ các Cơ đốc nhân. Sau đó … Đọc tiếp

The Millennial Reign in Revelation Chapter 20

Lion and the Lamb

The religious modern way of interpreting Revelation chapter 20’s depiction of a 1,000 year reign has been titled many times “the Millennial Reign”. This depiction has had a couple forms, but most of these portray this “millennial reign” as an earthly kingdom of Jesus Christ upon the earth, after the “rapture” of the saints and … Đọc tiếp

viTiếng Việt
Sự mặc khải của Chúa Giê Su Ky Tô

MIỄN PHÍ
QUAN ĐIỂM