Chúa Giêsu là Vua của các vị vua và Chúa của các chúa!

“… Và hoàng tử của các vị vua trên trái đất…” (Khải Huyền 1: 5)

 

Chúa Giê-su không chỉ đánh bại tội lỗi và sự chết, mà còn là “hoàng tử” trên tất cả các nhà cai trị và quyền lực trên trái đất. (xin xem I Cô-rinh-tô 15: 20-26 và Cô-lô-se 1: 13-19) Không có gì và không ai không nên cúi đầu trước mặt Ngài và hoàn toàn phục tùng Ngài.

  • “Và Ngài là đầu của thân thể, Hội thánh: là người khởi đầu, là trưởng tử từ cõi chết; rằng trong tất cả những thứ anh ta có thể có ưu thế. Vì Cha làm vui lòng mọi người ở trong Ngài ”(Cô-lô-se 1: 18-19)

Chúa Giê-su vẫn là người đứng đầu hội thánh của ngài, và chỉ có một hội thánh duy nhất mà ngài đã thành lập, hoặc có ý định thiết lập - mọi thứ khác được thiết lập bởi sự chứng kiến và gian dối của con người. Trong thông điệp Khải Huyền, Chúa Giê-su tuyên bố một cách rất táo bạo và đầy uy quyền rằng ngài là và luôn luôn là “VUA CỦA CÁC VỊ VUA VÀ CHÚA CỦA CHÚA” (Khải Huyền 19:16), và những gì ngài nói, ngài ngụ ý từng lời của điều đó. Ông có ý định rõ ràng và rõ ràng rằng những người tuyên bố ông sẽ giữ tất cả lời của ông và sẽ là một nhà thờ, và một cơ thể mà ông là Vua trên toàn thế giới. Chúa Giê-su đi theo cách của mình cho dù mọi người có đi theo cách của ngài hay không. Đừng ngây thơ đến mức tin rằng Chúa Giê-su phải chấp nhận thứ tôn giáo nửa vời, chia rẽ mà con người đã tạo ra. Liên quan đến sự lộn xộn của nhiều tôn giáo và phong trào đòi ông - ông không yêu cầu gì, cũng không có bất kỳ mong muốn nào. Đức Chúa Trời KHÔNG phải chịu đựng mớ tôn giáo do con người tạo ra này, và thông điệp Khải Huyền của Chúa Giê-su tuyên bố sự phán xét trên tất cả. Nếu là một trong những tôi tớ chân chính của Đức Chúa Trời, chúng ta cần tuân theo những lời cảnh báo và tách ra khỏi các nhà thờ tôn giáo và tập hợp lại thành một với Chúa Giê-su là Vua - không lẫn lộn ý tưởng hay lời nói của con người. (xem II Cô-rinh-tô 6: 15-18Sự mặc khải 18: 4)

Đức Chúa Trời đã xác định rằng Con Ngài, Chúa Giê-su, phải được tôn vinh hoàn toàn làm Vua. (xem thêm Công vụ 2: 29-36) Không chỉ ở trên trời, mà còn ở dưới đất. Bất kể chúng ta tuyên bố điều gì, Đức Chúa Trời sẽ chỉ tôn vinh những ai làm tròn lời Ngài trong việc tôn vinh Con Ngài. Trong Ê-phê-sô 1: 20-23, chúng ta đọc rõ ràng:

  • “Điều mà Ngài đã thực hiện trong Đấng Christ, khi Ngài từ kẻ chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu Ngài trên các nơi trên trời, Vượt xa mọi vương quốc, quyền lực và quyền năng, và quyền thống trị, và mọi danh được đặt tên, không chỉ trong thế gian này, nhưng cũng trong điều đó sẽ đến: Và đã đặt mọi sự dưới chân mình, và ban cho anh ta làm đầu trên mọi sự trong hội thánh, Đó là thân thể anh ta, sự trọn vẹn của anh ta làm cho tất cả mọi người ở trong tất cả."

Đức Chúa Trời dự định và sẽ không có gì khác hơn là sự “sung mãn” của Con Ngài, và Lời Đức Chúa Trời do Con Ngài truyền đạt, được ứng nghiệm trong một Hội thánh duy nhất của Ngài. Tất cả các nhà thờ khác tốt hơn nên bước sang một bên và gỡ bỏ dấu hiệu của họ, và tốt hơn là chúng tôi nên bỏ tất cả các cách sống khác ngay lập tức! Chúa Giê-su là Vua, và cách chúng ta tôn vinh ngài là một đầy tớ vâng lời thực sự của Vua. Ngài xứng đáng không hơn không kém bởi vì ngài đã trả giá cuối cùng và sự hy sinh cho chúng ta và “đã yêu thương chúng ta, và rửa sạch tội lỗi của chúng ta bằng chính huyết của mình” (Khải Huyền 1: 5)

viTiếng Việt
Sự mặc khải của Chúa Giê Su Ky Tô

MIỄN PHÍ
QUAN ĐIỂM