Chúa Giê-xu là Ánh sáng của bảy cây nến và là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta

“Và ở giữa bảy chân đèn, một người giống như Con người, mặc áo dài đến chân, và đeo một chiếc vòng vàng đeo trên người.” (Khải huyền 1:13)

Chúa Giê-su thường tự mô tả mình là “Con người” vì ngài được sinh ra bởi một người phụ nữ và phải chịu những khó khăn, đau lòng, cám dỗ và đau khổ như mọi người: nhưng ngài không hề phạm tội. Đó là lý do tại sao anh ấy là ánh sáng giữa bảy chân đèn. Không có anh ta thì không có ánh sáng để sống bởi vì mọi thứ khác (tất cả các ý tưởng và cách thức tôn giáo, và mọi cách khác của con người) đều bị u ám bởi bóng tối. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu là ánh sáng ở giữa nhà thờ. Chính Chúa Giê-su trong câu 20 của cùng chương này đã tuyên bố rất rõ ràng “bảy chân đèn mà ngươi đã thấy là bảy nhà thờ.”

Trừ khi chính Chúa Giê-su đang ở giữa nhà thờ, nếu không thì nhà thờ không có ánh sáng để tâm linh nhìn thấy, cũng như không chiếu sáng cho một thế giới hư mất và chết chóc. Chính Chúa Giêsu đã nói với chúng ta:

  • “… Tuy nhiên, một chút thời gian là ánh sáng với bạn. Hãy bước đi trong khi các ngươi có ánh sáng, kẻo bóng tối trùm lên các ngươi; vì kẻ đi trong bóng tối chẳng biết mình đi đâu. Trong khi các ngươi có ánh sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho các ngươi được làm con cái của ánh sáng… ”(Giăng 12: 35-36)
  • "Tôi là ánh sáng cho thế giới, mà bất cứ ai tin vào tôi sẽ không ở trong bóng tối." (Giăng 12:46)

Tiếp theo lưu ý cách anh ấy ăn mặc. Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại của chúng ta, Đấng cầu thay cho tất cả mọi người, và giống như thầy tế lễ thượng phẩm trong Cựu Ước, ngài mặc áo dài đến chân và đeo dây nịt. Nhưng xin lưu ý, không giống như Thượng Tế trong Cựu Ước, chiếc nịt của Chúa Giê-su đeo quanh ngực, không phải thăn, và nó bằng vàng. Vì trái tim của Chúa Giê-su bằng vàng ròng, nên ngài có một tình yêu trọn vẹn đối với Chúa Cha, lẽ thật và chúng ta.

“Bây giờ về những điều chúng ta đã nói, đây là tổng kết: Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, ngự bên hữu ngai của Bệ hạ trên trời; Một thừa tác viên của cung thánh, và đền tạm đích thực, mà Chúa đã bày ra, chứ không phải con người. " (Dt 8: 1-2)

Trong Cựu Ước, thầy tế lễ cả sẽ dẫn đầu sự thờ phượng trong đền tạm và cần ánh sáng của bảy chân đèn để thực hiện công việc của mình trước đó. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu là tất cả những gì thuộc về nhà thờ. Chúa Giê-su không chỉ là thầy tế lễ thượng phẩm, ngài còn là ánh sáng của bảy chân đèn, và hơn thế nữa, ngài là của lễ duy nhất mà Đức Chúa Trời là Cha sẽ chấp nhận cho tội lỗi của chúng ta. Không có Chúa Giê-xu thì không có hy vọng cho đời sống tâm linh đích thực.

viTiếng Việt
Sự mặc khải của Chúa Giê Su Ky Tô

MIỄN PHÍ
QUAN ĐIỂM