Bài hát của sự khoan dung phải được hài hòa

“Và họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài hát của Chiên Con rằng: Hỡi Đức Chúa Trời Toàn năng là công trình của Ngài, vĩ đại và kỳ diệu; Hỡi Vua của các thánh. ” ~ Khải huyền 15: 3

Bài hát của Môi-se là một bài ca giải cứu mà con cái Y-sơ-ra-ên đã hát khi họ bị giải cứu khỏi quân đội của Pha-ra-ôn tại Biển Đỏ. (Xem Exodus chương 15)

Bài hát của Chiên Con là gì?

Bài ca của Chiên Con là bài ca giải cứu khỏi tội lỗi, và nó được hát nhiều lần ngay trong sách Khải Huyền:

  • “Họ hát một bài hát mới rằng: Ngươi xứng đáng để lấy cuốn sách, và mở các niêm phong của cuốn sách đó: vì ngươi đã bị giết, và đã chuộc chúng ta về với Đức Chúa Trời bằng huyết của mình từ mọi loài, lưỡi và mọi người, và quốc gia ”~ Khải Huyền 5: 9
  • “Sau điều này, tôi được thấy, và, rất đông, không ai có thể đếm được, thuộc mọi dân tộc, chủng tộc, và người và ngôn ngữ, đứng trước ngai vàng, và trước Chiên Con, mặc áo choàng trắng và cọ trong tay của họ; Và lớn tiếng kêu lên rằng: Sự cứu rỗi đối với Đức Chúa Trời chúng ta, Đấng ngự trên ngai vàng, và cho Chiên Con…
    … Đây là những kẻ đã ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt áo và làm cho chúng trắng trong huyết Chiên Con. ” ~ Khải Huyền 7: 9-14
  • “Và họ đã hát như một bài hát mới trước ngai vàng, trước bốn con thú và các trưởng lão; không ai có thể học được bài hát đó ngoài một trăm bốn mươi bốn ngàn, những người đã được cứu chuộc khỏi đất. Đây là những thứ không được làm ô uế với phụ nữ; vì họ là trinh nữ. Đây là chúng theo sau Chiên con bất cứ lúc nào nó đi qua. Những thứ này đã được chuộc khỏi loài người, là trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và cho Chiên Con. Và trong miệng họ không thấy có chút mảy may nào: vì họ không hề có lỗi trước ngai Đức Chúa Trời. ” ~ Khải Huyền 14: 3-5
  • “Và tôi đã nghe như tiếng nói của đoàn dân đông, tiếng của nhiều nước, và tiếng của những tiếng sấm hùng mạnh mà rằng: Alleluia: vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng ngự trị. Chúng ta hãy vui mừng hớn hở và tôn vinh Ngài; vì cuộc hôn nhân của Chiên Con đã đến, và vợ Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng. Và đã ban cho cô ấy rằng cô ấy nên được mặc trong vải lanh mịn, sạch sẽ và trắng: vì vải lanh mịn là sự công bình của các thánh. " ~ Khải Huyền 19: 6-8

Đây là bài hát từ trái tim của tình yêu đích thực và sự trung thành dành cho Chiên Con. Lưu ý bối cảnh ở trên rằng mỗi khi nó được cất lên, nó không chỉ có một, mà là nhiều người với một trái tim trong sáng hòa hợp với nhau. Bởi vì bạn không thể hát bài hát này nếu trái tim mà bạn đang tập hợp lại với nhau không thật lòng và chung thủy.

“Bên các con sông của Ba-by-lôn, chúng tôi ngồi xuống đó, vâng, chúng tôi khóc khi nhớ đến Si-ôn. Chúng tôi treo đàn hạc của mình trên những cây liễu ở giữa nó. Vì ở đó, họ đã mang chúng tôi đi bị giam cầm và yêu cầu chúng tôi một bài hát; và họ đã làm lãng phí chúng tôi yêu cầu chúng tôi phản ánh, nói rằng: Hãy hát cho chúng tôi nghe một trong những bài hát của Si-ôn. Làm thế nào chúng ta sẽ hát bài hát của Chúa trong một vùng đất lạ? Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên nàng, hãy để bàn tay hữu của ta quên đi sự xảo quyệt của nàng. Nếu tôi không nhớ bạn, hãy để lưỡi tôi chạm vào vòm miệng của tôi; nếu tôi không muốn Jerusalem ở trên niềm vui chính của tôi. " ~ Thi thiên 137: 1-6

Ngày nay, nhà thờ thật là Giê-ru-sa-lem thuộc linh và Núi Si-ôn. Sự quy tụ của những người thánh thiện thật và trung thành với Chúa. Nếu không thì sự thờ phượng chỉ là một sự phô trương bởi vì không có sự giải thoát khỏi tội lỗi trong tâm hồn! Bạn phải được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi trong cuộc sống của chính mình để có thể hát bài ca giải cứu.

Cuối cùng, phần cuối cùng của Khải Huyền 15: 3 nói rõ:

“Lạy Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng; Hỡi Vua của các thánh. ”

Đức Chúa Trời có quyền tể trị trong mọi điều xảy ra không?

Có sự thừa nhận quyền tể trị của Đức Chúa Trời; rằng trong tất cả những gì anh ta làm và cho phép, anh ta có tất cả quyền lực và thẩm quyền. Rằng ngay cả trong những gì một vị thánh phải chịu đựng, Đức Chúa Trời có một kế hoạch và mục đích hoàn hảo! Vì vậy, đối với các vị thánh, ông có danh hiệu: "Vua của các vị thánh".

Nhưng sau đó trong Khải Huyền 19:16, ông sẽ được đặt tên là “VUA CỦA CÁC VỊNH VÀ CHÚA CỦA CÁC NGƯƠI.” Nhưng điều này xảy ra một khi tất cả các quyền lực và quyền thống trị khác đã được phơi bày cho các thánh đồ là dưới quyền tối cao của Đức Chúa Trời.

“Vì Ngài phải trị vì cho đến khi dẹp được mọi kẻ thù dưới chân mình. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là cái chết. Vì Ngài đã đặt mọi sự dưới chân mình. Nhưng khi Ngài phán mọi sự đều đặt dưới quyền Ngài, thì chứng tỏ rằng Ngài bị loại trừ những người đã đặt mọi sự dưới quyền Ngài. Và khi mọi sự phải phục tùng Người, thì chính Người Con cũng phải phục tùng Người đặt mọi sự dưới quyền Người, hầu cho Đức Chúa Trời ở trong mọi sự. ” ~ 1 Cô-rinh-tô 15: 25-28

Vì vậy, tiếp theo trong Khải Huyền 15, các thánh nói rằng:

“Hỡi Chúa, ai sẽ không kính sợ Chúa và tôn vinh danh Chúa? vì ngươi chỉ có nghệ thuật thánh: vì muôn dân sẽ đến thờ lạy trước mặt ngươi; vì sự phán xét của ngươi đã được tỏ tường. " ~ Khải huyền 15: 4

Vì vậy, phù hợp với 1 Cô-rinh-tô 15: 25-28 ở trên, các thánh đồ thật đang thông báo cho chúng ta biết rằng khi sự phán xét của Đức Chúa Trời được bày tỏ: rằng dân từ mọi quốc gia sẽ đến thờ phượng trước mặt Chúa. Và trong cuộc phán xét cuối cùng, mọi đầu gối sẽ cúi đầu trước anh ta.

“Vì có lời chép rằng: Khi tôi còn sống, Chúa phán: mọi đầu gối sẽ cúi xuống trước tôi, và mọi lưỡi sẽ xưng cùng Đức Chúa Trời. Vì vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ trình bày về mình cho Đức Chúa Trời. " ~ Rô-ma 14: 11-12

Trước tiên, sự mặc khải này cho các thánh đồ là cần thiết, để giúp họ có thể đưa ra những phán xét cuối cùng đối với Ba-by-lôn thuộc linh. Vì vậy, trong đoạn thánh thư tiếp theo (được nói đến trong bài sau), chúng ta sẽ thấy bảy thiên thần bệnh dịch đang chuẩn bị cho mình để trút sự phán xét!

Lưu ý: sơ đồ dưới đây cho thấy vị trí của chương 14 và 15 trong thông điệp Khải Huyền đầy đủ. Các chương này cũng là một phần của thông điệp kèn thứ 7. Để hiểu rõ hơn về quan điểm cấp cao của Khải Huyền, bạn cũng có thể xem “Lộ trình Khải Huyền. ”

Sơ đồ tổng quan về Khải Huyền - chương 14-15

viTiếng Việt
Sự mặc khải của Chúa Giê Su Ky Tô

MIỄN PHÍ
QUAN ĐIỂM