Hỡi Dân Ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn!

“Và tôi nghe có tiếng khác từ trời phán rằng: Hỡi dân của tôi, hãy ra khỏi nàng, hầu cho các ngươi không phải dự phần vào tội lỗi của nàng, và đừng mắc phải tai vạ của nàng.” ~ Khải huyền 18: 4

Giọng nói từ trời cao này là Lời của Đức Chúa Trời như đã được ghi lại trong thánh thư:

“Các ngươi đừng cùng nhau mắng nhiếc những kẻ không tin một cách bất bình đẳng: vì điều gì mà có sự công bình với sự không công bình? và sự hiệp thông nào có ánh sáng với bóng tối? Và điều gì hòa hợp giữa Chúa Kitô với Belial? hay phần nào anh ta tin vào một kẻ ngoại đạo? Và thỏa thuận nào có đền thờ của Đức Chúa Trời với các thần tượng? vì các ngươi là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống; Như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong chúng và bước đi trong chúng; và tôi sẽ là Đức Chúa Trời của họ, và họ sẽ là dân của tôi. Hỡi các ngươi, hãy ra khỏi giữa họ, hãy biệt lập, phán cùng Đức Giê-hô-va, chớ đụng đến vật ô uế; Ta sẽ đón nhận các ngươi, làm Cha cho các ngươi, các ngươi sẽ là con trai và các con gái của ta, Đức Giê-hô-va toàn năng phán vậy. ” ~ 2 Cô-rinh-tô 6: 14-18

Đức Chúa Trời không đồng ý với bất cứ ai ở lại một mối tương giao mà họ biết rằng phần lớn mọi người không được cứu cũng như không chân thành! Đức Chúa Trời đang lớn tiếng cảnh báo trong sách Khải Huyền rằng Ngài sẽ không dung thứ cho dân sự của Ngài với thói đạo đức giả.

Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su trước khi chết trên thập tự giá là dân ngài sẽ thành thật, và họ sẽ nên một trong sự thánh khiết, với Cha trên trời và Con ngài.

“Tôi không cầu nguyện cho những điều này một mình, nhưng cho họ cũng sẽ tin tưởng vào tôi qua lời của họ; Rằng tất cả chúng có thể là một; như Cha, là nghệ thuật trong con, và con ở trong Cha, để chúng cũng nên một trong chúng ta: để thế gian tin rằng Cha đã sai con. Và vinh quang mà ngươi yêu thích ta, ta đã ban cho họ; hầu cho họ có thể là một, ngay cả khi chúng ta là một: Ta ở trong họ, và ngươi ở trong tôi, hầu cho họ được hoàn thiện trong một; và thế gian có thể biết rằng ngươi đã sai ta, và đã yêu họ, như ngươi đã yêu ta. " ~ Giăng 17: 20-23

Vì vậy, ý định của Đức Chúa Trời là vô cùng rõ ràng, giữ cho nhà thờ của mình sạch sẽ đạo đức giả! Đạo đức giả và tạo chỗ cho tội lỗi không bao giờ được, cũng như không bao giờ là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho Hội thánh của ngài. Tội nhân luôn được hoan nghênh đến để nghe Lời Chúa và học hỏi và hiểu đường lối của Chúa Giê Su Ky Tô. Với mục đích này, hy vọng một ngày nào đó họ sẽ ăn năn tội lỗi và hoàn toàn phục vụ Đức Chúa Trời. Đây là kế hoạch và tình yêu của Đức Chúa Trời.

Nhưng đừng mời trò chơi đạo đức giả vào các dịch vụ thông công của bạn. Và đừng bao giờ để một nhà thuyết giáo sai lầm biến hội thánh của bạn thành một lồng chim căm thù về thiêng liêng! Loại người có thể tuân theo hình thức thờ phượng, nhưng lại có đủ loại tội lỗi đang ủ trong lòng.

Vì vậy, lời cảnh báo là thực sự rõ ràng, nếu bạn không ra khỏi một nơi đầy những kẻ giả hình tôn giáo, bạn sẽ tham gia với thói đạo đức giả, và nhận lấy sự phán xét của Đức Chúa Trời thịnh nộ!

“… Hỡi dân của ta, hãy ra khỏi nàng, để các ngươi không phải là kẻ gây ra tội lỗi cho nàng, và không phải nhận lấy những tai vạ của nàng.” ~ Khải Huyền 18: 4 ”

Bạn có bất kỳ sự phân biệt thuộc linh nào còn lại không? Bỏ chơi trò chơi tôn giáo xã hội! Hãy trốn tránh những người theo cách đó và cầu xin Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ dẫn bạn đến những người chân chính sống vâng phục Lời Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp mọi người trong chúng ta thành thật với nơi chúng ta đang ở thuộc linh!

Lưu ý: sơ đồ dưới đây cho thấy chương mười tám nằm trong thông điệp Khải Huyền đầy đủ. Các thông điệp phán xét của chương 18 cũng là một phần trong việc hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời là tiêu diệt ảnh hưởng của thói đạo đức giả. Để hiểu rõ hơn về quan điểm cấp cao của Khải Huyền, bạn cũng có thể xem “Lộ trình Khải Huyền. ”

Sơ đồ tổng quan về Khải Huyền - chương 18

viTiếng Việt
Sự mặc khải của Chúa Giê Su Ky Tô

MIỄN PHÍ
QUAN ĐIỂM