เกี่ยวกับผู้เขียน

Richard กับเด็กๆ ที่บริเวณภูเขาเคนยา

หลายปีก่อนเมื่ออายุ 21 ปี Richard Lehman โชคดีที่ได้ยินข้อความจากหนังสือวิวรณ์ซึ่งอิงจากการตีความทางวิญญาณ นี่คือข่าวสารที่ปลุกเขาให้ตื่นขึ้นสู่สภาพความหน้าซื่อใจคดที่ตกสู่บาปของศาสนาที่เรียกว่า “คริสเตียน” มากมาย รวมถึงคริสตจักรที่เขาถือกำเนิดและเติบโตมาเอง และอยู่ภายใต้ข้อความที่หนักแน่นที่สั่งสอนจากหนังสือวิวรณ์ว่าพระเยซูคริสต์ทรงช่วยริชาร์ดให้รอด และช่วยเขาให้พ้นจากบาปทั้งหมด

จากจุดเริ่มต้น ข่าวสารวิวรณ์นี้ทำให้ริชาร์ดเข้าใจมากขึ้น และต่อมาภายหลังที่เขาได้รับเรียกให้ไปทำพันธกิจ เขาก็เริ่มทนทุกข์หลายสิ่งหลายอย่างเพราะความหน้าซื่อใจคดของคนอื่นบางคน ความทุกข์ทรมานนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เขาต้องการใส่ใจมากขึ้น และเจาะลึกลงไปในข่าวสารของวิวรณ์ด้วยตัวเขาเอง

ดังนั้นด้วยการสวดอ้อนวอนมาก เขาจึงเริ่มหลักสูตรการศึกษาเชิงลึกนี้ จากนั้นเขาก็เริ่มเขียนและเผยแพร่การตีความทางวิญญาณของข้อความวิวรณ์บนเว็บ และหลังจากนั้นประมาณ 16 ปีหลังจากที่เขาเริ่มงาน เขาก็เสร็จงาน สามารถพบบทความเหล่านี้ทั้งหมดได้ที่ revelationjesuschrist.org

ตั้งแต่นั้นมา เขาได้เผยแพร่ชุดวิดีโอเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันที่สามารถพบได้ที่ youtube.com/c/RichardLehmanRL

หากคุณมีคำถาม คุณสามารถติดต่อ Richard ได้ทาง “ติดต่อเรา” หน้า

ขอพระเจ้าอวยพรผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยความเข้าใจทางวิญญาณที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือ เดินใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดที่ได้รับพร สาธุ

thไทย
การเปิดเผยของพระเยซูคริสต์

ฟรี
ดู