ใครสามารถเปิดโปงบาบิโลนฝ่ายวิญญาณได้?

“And there came one of the seven angels which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, Come hither; I will shew unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters:” ~ Revelation 17:1

It takes a messenger/preacher that is anointed with the Holy Spirit to pour out gospel judgement on hypocrisy and expose the harlot spirit of Babylon. That is why it states the one exposing Babylon is “one of the seven angels which had the seven vials.” This is a minister that is anointed by holiness because they worship God in Spirit and in truth and have been prepared for this judgement task by spending time in the presence of God’s true Holy Spirit.

Ministers without this special anointing have tried to expose Babylon, but all they were doing was either “parroting” what someone else had taught them, or they were using the message to create their own form of “come out church.” The result was a message to gather people to themselves, and to work division among those who are really saved. The true anointing will gather people to Christ and unify the saved under Christ Jesus as the “King of kings and Lord of lords.”

Of a certainty, not everyone claiming to be the true church of God are actually building for God. Many lost the vision of the sacrificial love of Christ a long time ago! And because of that, they too have become guilty of dividing true Christians, and consequently, also guilty of the blood of Christ!

Only a true Holy Spirit filled minister can expose the false hypocritical Spirit of Babylon. And so one of the angel messengers who poured out one of the vials of God’s judgement wrath tells John:

“…I will shew unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters: With whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication.” ~ Revelation 17:1-2

What kind of minister is preaching to you? One who is cozy with religious hypocrisy, or a plain preacher of the truth. It takes special help from God to be able to discern the difference! And that is one of the reasons for the true Revelation message: to help us to discern the difference.

หมายเหตุ: แผนภาพด้านล่างนี้แสดงให้เห็นว่าบทที่สิบเจ็ดอยู่ที่ใดในข้อความวิวรณ์ฉบับเต็ม ข่าวสารการพิพากษาในบทที่ 17 เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จเพื่อทำลายอิทธิพลของความหน้าซื่อใจคด เพื่อให้เข้าใจทัศนะระดับสูงของวิวรณ์ดีขึ้น คุณสามารถดู “แผนงานของวิวรณ์

แผนภาพภาพรวมวิวรณ์ - บทที่ 17

thไทย
การเปิดเผยของพระเยซูคริสต์

ฟรี
ดู