Je! Utaumiza Kwa Kifo cha Pili?

"Yeye aliye na sikio, na asikie Roho anasema nini kwa makanisa; Yeye ashindaye hatakuumizwa na kifo cha pili. " (Ufunuo 2:11)

Tena, unaweza kusikia kile Roho wa Mungu anasema? Kama inavyosemwa tayari katika machapisho ya mapema, swali hili moja huulizwa mwisho wa kila ujumbe kwa kila kanisa - ni Roho wa Mungu anayefanya kazi katika kila kizazi cha kanisa. (angalia chapisho lililopita: "Je! Una Masikio ya kusikia na Kutii?") Pia kumbuka: mwisho wa kila ujumbe kwa makanisa, yeye huwaambia wale wote" wanaoshinda ". Yeye hufanya hivyo kwa sababu katika kila kizazi cha wakati kumekuwa na wale ambao walishinda ibada zote mbaya na za uwongo kumtumikia Bwana kwa uaminifu. Siku zote Mungu alikuwa na watu wa kweli, bila kujali ni wangapi wanafiki waliishi vinginevyo - na hivyo ni kweli hata leo. Mungu daima atakuwa na mabaki ambayo yataishi takatifu na kuwa kweli kwa Neno lake. Hajawahi kuwa na udhuru wa kuishi chini.

Sasa kwa waandamanaji huko Smyrna anaahidi kwamba "hawataumizwa na kifo cha pili." Kifo cha kwanza ni kujitenga na Mungu ambayo hufanyika mtu anapotenda dhambi. Hivi ndivyo ilivyotokea kwa Adamu na Eva walipotenda dhambi kwenye bustani ya Edeni. Mungu aliwaambia siku watakapotenda dhambi kwa kula matunda yaliyokatazwa "wangekufa." Lakini kwa mwili hawakufa. Kwa hivyo basi ilikuwa kifo cha kiroho waliokufa - na kwamba kifo kilikuwa kitengano na Mungu. Kwanza walijificha kutoka kwa Mungu kwa kumwogopa, na mwishowe walijitenga na Bustani kabisa na kutoka kwa uwepo maalum wa Mungu. (tazama Mwanzo sura ya 3)

Je! Hujui kuwa hata leo, yote inachukua ni dhambi moja kukutenga na Mungu? Mungu hajabadilika - lakini kupitia Yesu Kristo tunaweza kubadilishwa kwa hivyo tunaweza kuwa na nguvu ya kutotenda dhambi tena.

Sasa hii ndio sababu tunahitaji kujua ukweli safi wa Injili ambao unatuweka huru kutoka kwa dhambi! Dhambi zote zinaweza kusamehewa, kwa hivyo ikiwa utatenda dhambi kuna tumaini - ikiwa utatubu kwa dhati na kabisa (kuachana) na dhambi zote. Lazima uwe waaminifu kabisa katika juhudi zako za kuacha dhambi na kuamini kabisa ukweli wa neno la Mungu. Kwa kuongeza, ikiwa unataka kukaa katika njia sahihi - lazima uachane na kufuata wahubiri wa uwongo ambao hukufundisha vinginevyo!

"Kifo cha pili" ni utengano wa mwisho, wa kudumu na Mungu (bila tumaini la huruma) kwenye mateso ya milele, ikiwa utakufa bila dhambi zako zote kuoshwa:

"Na kifo na kuzimu vilitupwa ndani ya ziwa la moto. Huo ni kifo cha pili. " (Ufu 20: 14)

"Yeye aliye na sikio, na asikie Roho anasema nini kwa makanisa; Yeye ashindaye hatakuumizwa na kifo cha pili. " (Ufunuo 2:11)

Acha maoni

swKiswahili
Ufunuo wa Yesu Kristo

BURE
TAZAMA