Najua Uko "Hata Kiti Cha Shetani"

"Ninajua matendo yako, na unakaa, na mahali pa kiti cha Shetani; nawe unashikilia jina langu, na hukukataa imani yangu, hata katika siku zile ambazo Antipasi alikuwa shahidi wangu mwaminifu, aliyechinjwa kati yenu, ambapo Shetani anakaa. " (Ufunuo 2:13)

Hapa tunaona baadhi ya matokeo ya enzi mbili zilizopita (Efeso na Smirna), na matokeo ambayo hufanyika wakati watu hawazingatii maonyo ya Yesu:

  • Huko Efeso anaonya juu ya watu kuacha mapenzi yao ya kwanza - Yesu. Matokeo yake: watu watapoteza nuru safi ya kanisa - taa ya taa. Badala yake mapenzi yao yatageuzwa mahali pengine, au kwa mtu mwingine, ingawa wanaweza bado kudai kuwa "kanisa".
  • Ijayo, huko Smyrna, wale ambao waliacha upendo wao wa kwanza bado wanaonyeshwa kama "wanaabudu" na wanadai kuwa ni watumishi wa kweli wa Mungu. Lakini sasa Yesu amewatambua kama washiriki wa "sinagogi la Shetani.”

Sasa huko Pergamo, waabudu wa aina hii ya "sinagogi la Shetani" wameweka mahali pa mamlaka kwa Shetani, na Yesu anaiita "kiti cha Shetani" na anaitambulisha kuwa ni sawa kati ya hata mahali ambapo waabudu wa kweli huabudu. Katika mioyo ya watu ni mahali ambapo “kiti” cha Mungu cha heshima na mamlaka ni mali yake. "Kiti cha Shetani" kinatokea wakati mahali pa heshima na mamlaka ya Mungu ndani ya mioyo ya watu imewekwa mahali na mtu mwingine au fundisho fulani la uwongo la kanisa la uwongo. Matokeo yake ni, na yatakuwa wakati wote kiti cha Shetani kinapoingia, kwamba waabudu wa kweli wanateswa na wale wanaoitwa "Wakristo". Hii pia ni kile kilichotokea katika kipindi cha wakati ambacho hujulikana kama "wakati wa Katoliki Katoliki", au "zama za giza" - ingawa pia imetokea kiroho katika nyakati zingine nyingi na makanisa. Wakati wowote Shetani yuko karibu na ana kiti cha mamlaka ndani ya mioyo ya watu, utamkuta akibadilisha maneno ya Yesu na kuyatafsiri kwa njia inayofurahisha matamanio mabaya na ajenda za watu, na mwishowe hufanya nafasi ya dhambi maishani mwao.

"Basi, Yesu akasema na ule umati na wanafunzi wake, akisema waandishi na Mafarisayo wameketi ndani Kiti cha MusaKwa hivyo, yote watakuruamuru uangalie, uzishike na ufanye; lakini msifanye kazi zao; kwa maana wanasema, lakini hawafanyi. Kwa maana wao hufunga mzigo mzito na mzito kubeba, na kuziweka juu ya mabega ya wanaume; lakini wao wenyewe hawatawasonga na moja ya vidole vyao. Lakini kazi zao zote hufanya ili ionekane na wanadamu. Wao hutengeneza safu zao za mikono, na kupanua mipaka ya mavazi yao, Na kupenda vyumba vya juu zaidi kwenye karamu, na viti vya juu katika masinagogi, "Mathayo 23: 1-. 6)

Yesu kwenye kiti chake cha enzi"Lakini kwanini umhukumu ndugu yako? Au kwanini umemdharau ndugu yako? Kwa maana sote tutasimama mbele ya Bwana. Kwa maana imeandikwa, Kama niishivyo, asema Bwana, kila goti litaniinamia, na kila lugha itamkiri Mungu. Kwa hivyo basi, kila mmoja wetu atajitolea kwa Mungu. Basi, tusihukumiane tena, lakini tuhukumu hii, kwamba hakuna mtu awezaye kikwazo au tukio la kuanguka kwa ndugu yake. " (Warumi 14: 10-13)

Kanisa Katoliki la Roma Katoliki lilitokea kwa sababu wanaume walimpandisha Yesu kama kichwa cha kanisa kwa kumweka Papa kama kichwa cha kanisa. Lakini Yesu bado ni kichwa cha kanisa lake. Bado ana kiti cha mamlaka ndani ya mioyo ya Wakristo wa kweli wanaomtii na kumtumikia kwa uaminifu.

Acha maoni

swKiswahili
Ufunuo wa Yesu Kristo

BURE
TAZAMA