Nani Anayeyasikia kusikia, na asikie

"Yeye aliye na sikio, na asikie Roho anasema nini kwa makanisa." (Ufunuo 2:29)

Kwa mara ya nne sasa anasema changamoto sawa - je! Unayo sikio la mtumwa wa Yesu Kristo? Je! Roho wa Mungu anaweza kukufanya uelewe na kupokea kile anachosema?

Wakati Yesu alikuwa duniani kwa mwili aliwasihi vivyo hivyo:

"Aliye na masikio ya kusikia, na asikie. Wanafunzi wake wakamwendea, wakamwambia, Kwa nini unaongea nao kwa mifano? Yesu akajibu, "Kwa sababu amepewa kujua siri za ufalme wa mbinguni, lakini hawakupewa." (Mathayo 13: 9-11)

Je! Una uwezo wa kusikia na kuelewa ujumbe wa Ufunuo? Hili ni swali kubwa kwa sababu imekusudiwa kueleweka!

"Heri mtu yule anayesoma, na wale wanaosikia maneno ya unabii huu, na kuyashika yaliyoandikwa ndani yake: kwa kuwa wakati umekaribia." (Ufunuo 1: 3)

"Akaniambia, Maneno haya ni ya kweli na ya kweli. Bwana wa manabii watakatifu akamtuma malaika wake kuwaambia watumishi wake mambo ambayo lazima ufanyike muda mfupi baadaye. Tazama, naja upesi. Heri mtu anayeshika maneno ya unabii wa kitabu hiki. " (Ufunuo 22: 6-7)

Na tena anasema:

"Akaniambia, Usitie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki: kwa kuwa wakati umekaribia. Yeye ambaye ni mwadilifu, na awe asiye na haki; na yeye aliye mchafu, na awe mchafu; na yeye aliye mwadilifu, na awe mwadilifu bado; na yeye aliye mtakatifu, na awe mtakatifu bado. " (Ufunuo 22: 10-11)

Kutafuta kile kilicho moyoni kabisa?Hapa tulianza kuona ni nani ana masikio ya kusikia, na ni nani hana. Inahusiana na kile kilicho katika mioyo yao. Haijapewa kwa wale ambao hawana "haki" na "mchafu" kuelewa, kwa sababu yeye anasema wacha waendelee kuwa wasio waadilifu na mchafu (kwa sababu hawapewi kuelewa - ona Mathayo 13:11.) Lakini kwa mwadilifu na mtakatifu huwaambia wajihifadhi hivyo. Kwa nini? Ili waweze kuendelea kuwa na masikio ya kusikia na kuelewa.

"Kwa maana mtu ye yote atapewa, naye atapata mengi; lakini asiye na kitu atapewa pia alichokuwa nacho. Kwa hivyo nazungumza nao kwa mifano: kwa sababu hawaoni; na kusikia hawasikii, na pia hawaelewi. Na ndani yao limetimia unabii wa Isaya, ambao unasema: Kwa kusikia mtasikia, lakini hamtaelewa; kwa kuona mtatazama, lakini hamtatambua: Kwa kuwa mioyo ya watu hawa imekuwa mguvu, na masikio yao ni masikii ya kusikia, na wamefunga macho yao; asije akaona kwa macho yao, na kusikia kwa masikio yao, na kuelewa kwa mioyo yao, na kugeuzwa, na mimi nawaponya. " (Mathayo 13: 12-15)

Je! Una moyo wa kusikia na kuelewa?

Acha maoni

swKiswahili
Ufunuo wa Yesu Kristo

BURE
TAZAMA