Je! Kanisa limekuwa likisikiza Roho hizo saba?

"Yeye aliye na sikio, na asikie Roho anasema nini kwa makanisa." Ufunuo 3:22

Je! Kanisa lako limekuwa likisikiliza? Au njia nyingine ya kusema: Je! Huduma yako na watu wamekuwa wakisikiliza?

Wakati mmoja nilikuwa na mwalimu ambaye angesema "unasikia, lakini husikiza." Sauti inayofikia sikio lako na hata uwezo wa akili yako kuelewa, haimaanishi kuwa unasikiliza. Kimsikiza Roho Mtakatifu inamaanisha kuwa unachukua maanani na kile kilichoonyeshwa, na kwa moyo wako wote na umakini unaweka katika kile kilichozungumzwa na roho yako.

Kwa hivyo ni sehemu gani ya Roho saba alisema inatumika kwako na kanisa lako?

Kwa kanisa huko Efeso Roho Mtakatifu alisema:

Umefanya kazi, umevumilia, haujakata tamaa, na hata kwa Neno la Mungu umeweza kutambua kati ya wale ambao ni Wakristo bandia na wale ambao ni kweli. Hiyo ni nzuri, lakini mimi, Yesu, sio tena upendo wako wa kwanza! Sababu unafanya mambo haya ni kwa hadhi ya kijamii na umakini unaopata kati yenu: Nimewekwa mahali pa pili mioyoni mwenu. Ukikosa kutubu, nitaondoa taa wazi ya mshumaa, na hautaweza tena kutambua kati ya Wakristo bandia na wa kweli. (Soma Ufunuo 2: 1-7)

Kwa kanisa huko Smirna Roho Mtakatifu alisema:

Umepoteza taa wazi ya mshumaa, kwa hivyo sasa kuna Wakristo bandia ambao wanaabudu pamoja nawe. Kwa sababu ya hii, mateso yatafuata hivi karibuni, kutoka kwa wale wanaodai kuwa "Kanisa". Wewe unabaki mwaminifu kwangu, kuwa mwaminifu kwa njia yote hadi kufa! (Soma Ufunuo 2: 8-11)

Kwa kanisa huko Pergamo Roho Mtakatifu alisema:

Mateso kutoka kwa wale wanaodai kuwa kanisa limekuja! Shetani ameiweka kiti chake cha enzi mioyoni mwa watu wengi, hata wanadai wananipenda. Kwa kuongeza, kama Balaamu alivyofanya, wanaweka vizuizi mbele ya watu wangu kwa kuwashawishi na mafundisho yaliyoharibiwa. Sasa watu wanayo upendo usio waaminifu kwangu ambao wanakabiliwa na majaribu. Lakini bado najua wale wachache waliobaki ambao ni waaminifu kwangu, na nitawalisha Neno safi na laaminifu ambalo limefichwa kutoka kwa Wakristo bandia. (Soma Ufunuo 2: 12-17)

Kwa kanisa huko Tiyatira Roho Mtakatifu alisema:

Sasa kuna makanisa mengi ya kahaba wasio mwaminifu anayedai kunioa. Hizi kahaba zisizo mwaminifu hutafuta kuua huduma yangu ya kweli na kuwashawishi watu wangu kuwa wasiokuwa waaminifu pia. Hizi roho za kahaba huleta uovu kutoka kwa kina kirefu cha Shetani kupitia mafundisho ya uwongo ambayo yanazungumza. Lakini kupitia Neno langu nitawapa watumishi wangu waaminifu fimbo ya chuma ambapo kupitia wao watashinda roho hizi mbaya. (Soma Ufunuo 2: 18-29)

Kwa kanisa huko Sardi Roho Mtakatifu alisema:

Matokeo ya mwisho ya pepo wabaya wanaofanya kazi kupitia wale wanaodai kuwa kanisa: utakuwa na jina, au kitambulisho kinachodai kuwa Mkristo, lakini ukweli ni kwamba umekufa katika nafsi yako kwa sababu ya dhambi ambazo bado unafanya. Lakini bado, hata katika hali hii ya kutisha ya kanisa la Sardi, kuna mabaki madogo ambayo bado wananipenda na kunitii kwa moyo safi na mwaminifu. (Soma Ufunuo 3: 1-6)

Kwa kanisa huko Philadelphia Roho Mtakatifu alisema:

Ni wakati wa kuhukumu roho hizi mbaya zinazodai kuwa kanisa! Nitafungua mlango wa mbinguni ili nuru iliyo wazi iweze kumwaga kanisa. Ndipo watu wangu wa kweli watakuwa na mafundisho wazi na mwanga wa kuishi, na kukusanyika pamoja katika kuabudu. Hata Wakristo bandia ambao ni miongoni mwao wataanguka chini kukiri nuru ya kweli. Lakini tahadharini: kwa sababu tu wanakubali ukweli, haimaanishi wanapenda ukweli! Wacha waibie tena taji yako ya haki. Nitawasimamisha wale ambao wanashinda kama nguzo isiyosuka katika hekalu langu, kanisa la kweli la Mungu. (Soma Ufunuo 3: 7-13)

Kwa kanisa huko Laodikia Roho Mtakatifu alisema:

Udanganyifu wa mwisho unafanya kazi dhidi ya roho yako! Upendo wako kwangu umekuwa vuguvugu. Unaamini kwa sababu ya nuru na uelewa mwingi uliyonayo, kwamba uko sawa, lakini kwa kweli umekaribia kutolewa. Unasikia na kuelewa, lakini haukusikiliza kwa sababu haujali yale ambayo Roho Mtakatifu ameelezea na kuonya juu ya makanisa hayo saba. Kwa hivyo haujafanya, kwa moyo wako wote na umakini, kuweka katika kile kilichozungumzwa na roho yako. Ninakuonya dhidi ya maisha ya urahisi wa kiroho ambayo umechagua. Amka! Rudi kwa upendo wa dhati kwangu na kazi yangu. Ni tu ikiwa uko tayari kukabili mateso kama niliyonayo, utashinda na kukaa nami katika kiti changu cha enzi. (Soma Ufunuo 3: 14-22)

Je! Kanisa lako limekuwa likisikiliza kile Roho anasema kwa makanisa saba? Umekuwa ukisikiliza?

Acha maoni

swKiswahili
Ufunuo wa Yesu Kristo

BURE
TAZAMA