Inamchukua Mtu mnyenyekevu kwa Waziri Haki

"... na yule mnyama wa tatu (kiumbe hai) alikuwa na uso kama mtu ..." ~ Ufunuo 4: 7

Kwa kweli huduma ni ya kibinadamu. Chini ya udhaifu na udhaifu wa nguvu na uelewa wa mwanadamu. Walakini wanahitajika kudumisha uadilifu wa uaminifu katika mioyo yao na roho kwa kila njia.

"Kwa sababu hii nilikuacha Krete, ili uweze kupanga vitu ambavyo vinataka, na kuweka wazee katika kila mji, kama vile nilivyokuamuru: ikiwa mtu yeyote hana lawama, mume wa mke mmoja, akiwa na watoto waaminifu mtuhumiwa wa ghasia au wasio na maadili. Kwa Askofu lazima asiye na lawama, kama msimamizi wa Mungu; sio ubinafsi, si hasira haraka, haukupewa divai, hakuna mshambuliaji, haipewi bahati mbaya; Lakini mpenda ukarimu, anapenda watu wazuri, mwenye kiasi, mwenye haki, mtakatifu, mwenye joto; Akishikilia sana neno la uaminifu kama alivyofundishwa, ili aweze kuwahimiza na kuwashawishi wenye kushtaki. " ~ Tito 1: 5-9

Lakini onyo kwa wahudumu ni kwamba bado wanauwezo wa kuanguka kwa udhaifu wa mwanadamu. Kwa hivyo lazima wajidhibiti na kuwa macho.

"Je! Hamjui ya kwamba wale wanaokimbilia mbio mbio wote, lakini mmoja hupokea tuzo? Basi kukimbia, ili upate. Na kila mtu anayejitahidi kufanikiwa ni mwepesi katika mambo yote. Sasa wanafanya ili kupata taji inayoweza kuharibika; lakini sisi bila kuharibika. Kwa hivyo mimi hukimbia, sio kama hakika; kwa hivyo mimi sipigani kama mtu aipaye hewa: lakini naiweka chini ya mwili wangu, na kuutia: kwamba labda kwa njia yoyote ile, ninapowahubiria wengine, mimi mwenyewe ningekuwa mtekaji. " ~ 1 Wakorintho 9: 24-27

"Kwa hivyo funga viuno vya akili yako, uwe mwenye kiasi, na uwe na tumaini hadi mwisho kwa neema itakayoletwa kwako katika kufunuliwa kwa Yesu Kristo; Kama watoto wa utii, msijitengenezee kulingana na tamaa za zamani katika ujinga wako. Lakini kama yeye aliyewaita yeye ni mtakatifu, kadhalika kuwa watakatifu katika mazungumzo ya kila namna; Kwa sababu imeandikwa, Iweni watakatifu; kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Na ikiwa mnamwomba Baba, ambaye bila kuhukumu watu ahukumu kulingana na kazi ya kila mtu, pita wakati wa kuishi kwako hapa kwa hofu ”~ 1 Petro 1: 13-17

Kwa hivyo, kwa sababu ya udhaifu huu wa asili ambao uko kwa mwanadamu, lazima abaki kwa unyenyekevu kwa Mungu kwa mafanikio. Bila kukaa karibu na Mungu, mhudumu atashindwa!

Bwana asema hivi; Na alaaniwe mtu amtegemeaye mwanadamu, na kufanya mwili kuwa mkono wake, na moyo wake hukaa kwa BWANA. Kwa maana atakuwa kama mganda jangwani, hataona wakati mzuri utakapokuja; lakini watakaa mahali palipokuwa na nyika nyikani, katika nchi yenye chumvi na isiyokaliwa.

Heri mtu anayemtegemea BWANA, na tumaini la BWANA. Kwa maana atakuwa kama mti uliopandwa karibu na maji, na ambayo hupanua mizizi yake karibu na mto, hataona wakati joto litakapokuja, lakini jani lake litakuwa kijani; na hautakuwa mwangalifu katika mwaka wa ukame, wala hautakoma kuzaa matunda.

Moyo ni mdanganyifu juu ya vitu vyote, na ni mbaya kabisa: ni nani awezaye kujua? Mimi BWANA huchunguza mioyo, najaribu mioyo, hata kumpa kila mtu kulingana na njia zake, na kulingana na matunda ya matendo yake. " ~ Yeremia 17: 5-10

Je! Unayo mhudumu ambaye anakaa kwa unyenyekevu mbele ya kiti cha neema kwa msaada wao? Je! Ni nani ambaye haitoi udhaifu wa mwili?

Acha maoni

Kiswahili
Revelation of Jesus Christ

FREE
VIEW