Nani Anastahili Kufungua Kitabu?

Tena, tangazo la malaika hodari lilikuwa:

"Ni nani anayestahili kufungua kitabu na kuifungua mihuri yake?" ~ Ufunuo 5: 2

Ikiwa kuna ujumbe wowote ambao ni wazi kutoka kwa mhudumu wa kweli wa Mungu: ni kutokukamilika kwa mtu yeyote au mhudumu kufunua utimilifu wa Mungu kwa watu. Upendeleo na uwezo huu hauwezekani kabisa bila Yesu. Kwanza ilimbidi atife kwa ajili yetu, kisha atuvuta kwa kusadikika na upendo, halafu atusamehe na atusafishe dhambi zetu. Halafu ilibidi atutakase asili yetu ili ujazo wa Mungu na upendo wake uweze kutawala juu ya mioyo na maisha yetu!

Bila kazi hii inayoweza kufanywa na Yesu tu, kuhubiri injili ni bure, kwa sababu wahudumu hawatakuwa na mamlaka ya kuhubiri. Bado wangekuwa wenye dhambi, na watu wangekuwa Wakristo kwa jina tu. Hii ndio hasa imetokea katika kinachojulikana kama "Ukristo" leo. Wanajaribu kufungua Bibilia na kuhubiri kutoka kwake, lakini hawajawahi kuachiliwa huru na dhambi zao wenyewe kwa nguvu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo, injili yao haina mamlaka ya kubadilisha maisha ya wengine.

Ili kuiweka sawa, wahubiri na wafuasi lazima waokolewe kutoka kwa dhambi zao; na Yesu pekee ndiye anayeweza kufanya hivyo!

Kumbuka: kwa kweli Yohana Mbatizaji alikuwa "malaika hodari" aliyetangaza hii.

"Na watu walipokuwa wakitazamia, na watu wote wakakusanyika mioyoni mwa Yohane, ikiwa yeye ndiye Kristo au la; Yohana akajibu, akiwaambia wote, Kweli mimi nawabatiza kwa maji; lakini mwenye nguvu kuliko mimi anakuja, kofia ya viatu vyake ambaye sistahili kuivua: atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto: Ambaye shabiki wake yu mikononi mwake, atatakasa sakafu yake, na atakusanya ngano ndani ya ghala yake; lakini makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. " ~ Luka 3: 15-17

Utambuzi wa kutokuwa kamili kwa ubinafsi ndio njia pekee tunaweza hata kuanza kumkaribia Kristo kumwuliza: msamaha, utakaso kamili, au hitaji lolote.

"Mkuu wa jeshi akajibu, akasema, Bwana, sistahili kuingia chini ya paa langu; lakini sema neno tu, na mtumwa wangu atapona." ~ Mathayo 8: 8

Hata Musa, mmoja wa watu wanaoheshimika zaidi aliyewahi kuishi, sio "anayestahili" karibu na Kristo.

"Kwa hivyo, ndugu watakatifu, washiriki wa wito wa mbinguni, zingatieni Mtume na Kuhani Mkuu wa taaluma yetu, Kristo Yesu; Ni nani aliye mwaminifu kwa yeye aliyemteua, kama vile pia Musa alikuwa mwaminifu katika nyumba yake yote. Kwa maana mtu huyu alihesabiwa kuwa anayestahili utukufu zaidi kuliko Musa, kwa sababu yeye aliyeijenga nyumba hiyo ana heshima zaidi kuliko ile nyumba. " ~ Waebrania 3: 1-3

Wakati tunatambua kwa kweli kutostahiki kwetu, tutajinyenyekea kabisa ili kuacha dhambi zetu zote. Kwa mara nyingi shida ya kweli ni kwamba watu wanajivunia sana kutembea kwa unyenyekevu na Bwana.

Acha maoni

swKiswahili
Ufunuo wa Yesu Kristo

BURE
TAZAMA