Je! Tumeanguka chini katika kujitolea kamili?

"Na wale wanyama wanne wakasema, Amina. Wazee ishirini na nne wakaanguka chini, wakamwabudu yeye aishiye milele na milele. ~ Ufunuo 5:14

Angalia! Unyenyekevu huu na heshima na ibada iliyotolewa na wale wanaowakilisha huduma, mitume, na makabila yote ya kiroho ya Israeli (familia ya kweli ya Mungu) ndio ile inayotangulia muhuri kufunguliwa mara moja! Na mara tu wataanza kufungua, vitu ambavyo ni Mungu tu anayeweza kufanya. Ngurumo! Thunder ni ripoti ya baada ya taa kuu ya kiroho iliyoonyeshwa. Kwa hivyo katika andiko linalofuata tunaona:

"Kisha nikaona wakati Mwanakondoo akafungua moja ya mihuri, na nikasikia kama kelele za radi, mmoja wa wanyama wanne akisema, Njoo uone." ~ Ufunuo 6: 1

Tutaona jambo kama hilo likitokea baadaye katika Ufunuo wakati kila mtu kwa umoja pia anaabudu na kumheshimu Mungu. Vitu ambavyo Mungu pekee ndiye anayeweza kufanya kutokea: umeme na radi, na tetemeko la ardhi, na mvua ya mawe kubwa.

"Malaika wa saba akapiga sauti; Kukawa na sauti kubwa mbinguni, zikisema, falme za ulimwengu huu zimekuwa falme za Bwana wetu na za Kristo wake; naye atatawala milele na milele. Wazee ishirini na nne, ambao walikaa mbele ya Mungu kwenye viti vyao, wakaanguka kifudifudi, wakamwabudu Mungu, wakisema, Tunakushukuru, Ee Bwana, Mwenyezi Mungu Mtukufu, ambaye alikuwako, ambaye alikuwa ndiye aliyekuja; kwa sababu umechukua nguvu yako kuu, nawe umetawala. Na mataifa walikasirika, na ghadhabu yako imekuja, na wakati wa wafu, ili wahukumiwe, na kwamba utawapa thawabu watumishi wako manabii, na watakatifu, na wale wanaouogopa jina lako, ndogo na kubwa; na unapaswa kuwaangamiza wale wanaoharibu dunia. Hekalu la Mungu likafunguliwa mbinguni, na ikaonekana ndani ya hekalu lake sanduku la agano lake. Palikuwa na umeme, sauti, radi na tetemeko la ardhi na mvua ya mawe kubwa. " ~ Ufunuo 11: 15-19

Je! Tumeiweka mioyo yetu na maisha yetu katika nafasi ya Bwana katika ibada ya kujitolea? Ikiwa tutafanya, mambo ambayo Mungu tu anaweza kufanya yatatokea kupitia maisha yetu!

Acha maoni

swKiswahili
Ufunuo wa Yesu Kristo

BURE
TAZAMA