Jinsi ya Kuona Babeli na Mnyama

"Basi akanipeleka jangwani kwa roho: na nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mweusi, aliyejaa majina ya kufuru, mwenye vichwa saba na pembe kumi." ~ Ufunuo 17: 3

Kumbuka muundo wa mnyama huyu ni sawa na joka nyekundu la Ufunuo 12, na mnyama wa Ufunuo 13. Wanyama wote watatu wana vichwa saba na pembe kumi, wakituonyesha kuwa ingawa zinaweza kuonekana tofauti, bado wote ni mnyama yule yule wa kiroho. Zinayo sifa nyingine za nje: rangi, taji, miguu na mdomo, ambazo ni tofauti. Na hubeba vitambulisho tofauti, au majina.

Mnyama huyu wa mwisho wa Ufunuo 17 ni rangi nyekundu kama joka la Ufunuo 12, lakini rangi nyekundu imegeuka nyekundu nyekundu zaidi. Sasa ni kama rangi ya damu. Kwa utimilifu wa hatia ya damu ya Mnyama imefika! Na kumbuka: mnyama huyu wa mwisho hana taji, au hakuna mamlaka ya haki inayotambuliwa ndani yake kabisa.

Mnyama huyu "amejaa majina ya kukufuru" au amejaa vitambulisho ambavyo havimheshimu Mungu na kiti cha ufalme wake. Badala ya kujitambulisha na Kristo na msalaba wake wa upendo wa kweli wa kujitolea, huunda kitambulisho chao kwa usalama wao na kusudi lao. Katika Ufunuo 13 mnyama huyo alikuwa na jina moja tu la kufuru, au kitambulisho kimoja. Mnyama huyu alidai kuwa Kanisa Katoliki Ulimwenguni. Lakini katika siku za mwisho mnyama huyu wa Ufunuo 17 anawakilisha vitambulisho vyote vya shirika ambavyo havimdharau Mungu: dini, serikali, mashirika yasiyo ya faida, na biashara. Katika siku hizi za mwisho mnyama yumo kikamilifu. Kama vile inajumuisha: Waprotestanti wote, Wabudhi, Wahindu, Waislamu, wapagani wote, UN, Baraza la Makanisa Ulimwenguni, kila kitu, n.k.

Kwa hivyo hii ya mwisho, mnyama wote wa shirika ulimwenguni ameumbwa na watu wote: watu wa dini zote, serikali zote, faida zisizo zote, na biashara zote. Mnyama huyu anawakilisha wanadamu wote wa kibinadamu. Kila mtu ambaye hajapokea picha kamili ya Yesu Kristo katika mioyo na roho zao. Wao ni alama na idadi ya mnyama.

Lakini mnyama huyu wa mwisho ana mpandaji ambaye anabeba. Huyu mpanda farasi ni yule mzinzi anayeitwa Babeli. Lakini kumbuka ni wapi mtume Yohana anauwezo wa kupata mnyama huyu akiwa amebeba uasherati. Yohana ilibidi achukuliwe kwa roho, kwenda nyikani la kiroho ili kumpata.

"Basi akanipeleka jangwani kwa roho: na nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mweusi, aliyejaa majina ya kufuru, mwenye vichwa saba na pembe kumi." ~ Ufunuo 17: 3

Tunaonyeshwa kile "jangwa" hili katika Ufunuo linawakilisha nini. Inasimama kwa wakati wa kiroho ambapo:

Mbingu za kiroho zimefungwa baraka zozote kwa sababu ya unafiki. Baraka za kiroho huja kama mvua kutoka mbinguni wakati mashuhuda wawili wa Mungu waliotiwa mafuta wameheshimiwa katika kanisa. Mashahidi hawa wawili tunazungumza juu yao ni: Neno la Mungu, na Roho Mtakatifu wa Mungu.

"Lakini korti iliyo nje ya Hekalu iondoke nje, na usiipime; kwa maana amepewa watu wa mataifa mengine: na mji mtakatifu watakanyaga chini ya miguu arobaini na miwili. Nami nitawapa nguvu mashahidi wangu wawili, nao watatabiri a siku elfu mbili mia mbili na sitini, umevikwa nguo ya magunia ...…. Hao wanauwezo wa kufunga mbingu ili isinyeshe katika siku za unabii wao. Nao wana nguvu juu ya maji kuibadilisha kuwa damu, na kuipiga dunia kwa mapigo yote, mara kwa mara watakavyotaka. " ~ Ufunuo 11: 2-3 & 6

Kipindi hiki cha wakati kinawakilishwa kiroho katika Ufunuo kama miezi arobaini na mbili, au siku 1,260. Ni wakati wa jangwa (dessert kavu) kwa sababu hakuna mvua ya kiroho ya neno la Mungu na roho ya Mungu ikitoka kwa Mungu kutoka kwa hali ya kanisa iliyoanguka. Badala yake Mungu anawalisha watu wake wa kweli na mashahidi hawa wawili, licha ya ukweli kwamba uongozi wa kanisa umefanya ufisadi.

Na hivyo ijayo katika Ufunuo 12 tunaona kwamba Mungu ana njia maalum na mahali pa kulisha watu wake wa kweli: mwanamke, bi harusi wa kweli wa Kristo (tena kwa siku 1,260, au miaka tatu na nusu anayetajwa kama "wakati, na nyakati, na nusu ya wakati ”).

"Na yule mwanamke akakimbia kwenda nyikani, ambapo Mungu amepata mahali pake, ili wamlishe hapo siku elfu mbili mia mbili na sitini…… Na mwanamke akapewa mabawa mawili ya tai mkubwa, ili aweze kuruka nyikani, mahali pake, ambapo amelishwa kwa wakati, na nyakati, na nusu ya wakati, kutoka kwa uso wa nyoka. " ~ Ufunuo 12: 6 & 14

Mwishowe, katika Ufunuo 13 tunaona wazi zaidi kwa nini wakati huu ni kiroho eneo la jangwa. Kwa sababu ufisadi wa kanisa umeunda Kanisa Katoliki la Roma, na hali hii ya kanisa la kahaba isiyo mwaminifu ni kumkufuru Mungu na kuwatesa watu wake wa kweli. Na kwa hivyo inasema juu ya mnyama wa Ufunuo 13:

"Akapewa kinywa cha kuongea mambo makuu na makufuru; akapewa nguvu ya kuendelea miezi arobaini na mbili. Akafunua kinywa chake kwa kumkufuru Mungu, na kulikufuru jina lake na hema yake, na wale wakaao mbinguni. Alipewa kufanya vita na watakatifu, na kuwashinda; akapewa nguvu juu ya kila kabila, na lugha, na mataifa. " ~ Ufunuo 13: 5-7

Na kwa hivyo sasa tena nakukumbusha kwamba kwa roho, jangwa hili ni mahali ambapo Yohane alichukuliwa tena: kumwona kahaba na yule mnyama wa Ufunuo 17.

"Basi akanipeleka jangwani kwa roho: na nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mweusi, aliyejaa majina ya kufuru, mwenye vichwa saba na pembe kumi." ~ Ufunuo 17: 3

Katika Zama za Kati mnyama na Huyo wa Kanisa Katoliki walikuwa sawa. Utambulisho ulioongezeka wa miungu ya kipagani na ibada yao ilibidi kujificha chini ya kitambulisho kimoja cha Kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki likawa kifuniko cha mazoea ya kipagani, kwa hivyo alibadilisha miungu ya kipagani kuwa ibada ya "watakatifu" ili aweze kudumisha udanganyifu wa kitambulisho kimoja cha kanisa na kujifanya kuwa mwaminifu. Kwa hivyo uliona tu Mnyama wa Ufunuo 13.

Lakini leo Hule, Kanisa Katoliki, linaonyeshwa tofauti na wanaoendesha wakiwa na mamlaka juu ya Mnyama. Lakini pia hana taji, kwa sababu amefunuliwa kabisa kama hana mamlaka ya haki hata kidogo. Na leo mnyama huyo anawakilisha dini zote na taasisi zote za wanadamu. Leo mnyama huyo ni wapagani, anaabudu miungu mingi, na anayewakilisha dini, anayewakilisha dini nyingi.

Lakini kanisa la kweli sio la udhibiti wa mnyama wa wanadamu, wala Kanisa la Katoliki la wanadamu. Kwa maana Yesu alisema kuwa Ufalme wa Mungu uko ndani yako, na Yesu ndiye msingi wa kweli wa kanisa:

"Walakini msingi wa Mungu umesimama kweli, ukiwa na muhuri huu, Bwana huwajua walio wake. Na kila mtu aitaye jina la Kristo aachane na uovu. " ~ 2 Timotheo 2:19

Kanisa Katoliki la Harlot bado linataka kupokea heshima kwani linajifanya kuwa bi harusi wa Kristo tu. Lakini wakati huo huo yeye anataka nguvu na ushawishi na ulimwengu wote. Na ingawa sehemu kubwa ya ulimwengu unamchukia yule kahaba, unafiki wake ndio kinga pekee waliyonayo dhidi ya hukumu safi za Neno la Mungu na Roho wa Mungu. Kwa hivyo wanamruhusu aendelee kuwa na mahali pa heshima yake. Mfano wa mahali hapa pa heshima palionyeshwa wazi kwa mazishi ya Papa John Paul II. Viongozi wa kila nchi na dini walikuja kwenye mazishi yake kumpa heshima na heshima kwa kiongozi wa Babeli.

Je! Unaona yule kahaba aliyependelea vizuri na mnyama anayemchukua? Ikiwa unakaa katika hali ya kiroho ya dessert, iliyokaushwa bila utakatifu wa maisha ya Kristo ndani, basi unajua unafiki huu pia! Lazima ukimbie kila hali ya unafiki wa kidini kuokoa roho yako!

"Msifungiwe nira pamoja na wasioamini: kwa kuwa ushirika ni gani na udhalimu? na kuna ushirika gani na giza? Na Kristo ana makubaliano gani na Beliali? Je! ni sehemu gani aaminiye na kafiri? Je! Hekalu la Mungu lina uhusiano gani na sanamu? Kwa maana ni hekalu la Mungu aliye hai; Kama Mungu alivyosema, Nitakaa ndani yao, na kutembea ndani yao; nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hivyo, toka kati yao, mkajitenga, asema Bwana, wala msiguse kitu kichafu; Nami nitawapokea, nami nitakuwa baba yenu, nanyi mtakuwa wana wangu na binti zangu, asema Bwana Mwenyezi. ~ 2 Wakorintho 6: 14-18

Usiwe kahaba wa kanisa! Usicheze mchezo wa unafiki wa kidini!

Kumbuka: mchoro huu hapa chini unaonyesha mahali ambapo sura ya kumi na saba iko ndani ya ujumbe kamili wa Ufunuo. Jumbe za hukumu za sura ya 17 ni sehemu ya kukamilisha kusudi la Mungu la kuharibu uvutano wa unafiki. Ili kuelewa vyema mtazamo wa hali ya juu wa Ufunuo, unaweza pia kuona “Njia kuu ya Ufunuo.”

Mchoro wa Muhtasari wa Ufunuo - sura ya 17

swKiswahili
Ufunuo wa Yesu Kristo

BURE
TAZAMA