Siri ya Babeli ya kahaba Imedhihirishwa kabisa

Hapo awali katika Ufunuo sura ya 17, roho ya bandia-ya Kikristo ya kahaba mwaminifu Ishi ilionyeshwa kuwa imekaa juu ya maji na juu ya mnyama. Hii inamaanisha yeye anafanya udhibiti juu ya zote mbili.

"... Njoo hapa; Nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu anayeketi juu ya maji mengi. Basi akanivuta kwa roho mpaka jangwani: na nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mweusi, aliyejaa majina ya kufuru. na pembe kumi. " ~ Ufunuo 17: 1 & 3

Kuketi juu ya mnyama inamaanisha kuwa uongozi wa-Ukristo wa uwongo (haswa unaonyeshwa kupitia nguvu ya kisiasa ya Jimbo Katoliki na Upapa) una nguvu ya kudhibiti mnyama kama serikali na falme za ulimwengu. Kwa hivyo inafahamika kuwa uongozi huu wa Kikristo cha uwongo pia una udhibiti kupitia mioyo ya watu wengi. Je! Inawezaje kuwa na ushawishi juu ya viongozi wa mataifa?

Na hivyo baadaye katika Ufunuo 17 tunasoma:

"Akaniambia, Maji yale uliyoona, ambapo yule kahaba anakaa, ni watu, na umati wa watu, na mataifa, na lugha." ~ Ufunuo 17:15

Maji hapa yanawakilisha watu wenye asili ya dhambi, ya mwili (au ya mwili-inayoongozwa na tamaa) ambayo husukumwa na kudanganywa na unafiki. Kwa hivyo katika maandiko mengine, maji kama ishara inawakilisha watu wenye mioyo mibaya.

  • "Lakini waovu ni kama bahari iliyo na wasiwasi, wakati haiwezi kupumzika, maji yake hutengeneza matope na uchafu. Hakuna amani, asema Mungu wangu, kwa waovu. ~ Isaya 57: 20-21
  • Ole wa umati wa watu wengi, ambao hufanya kelele kama kelele ya bahari; na kwa kukimbilia kwa mataifa, ambayo hufanya kama kukimbilia kama maji ya nguvu! Mataifa wataharakisha kama kunguruma kwa maji mengi; lakini Mungu atawakaripia, nao watakimbia mbali, nao watafukuzwa kama makapi ya milima mbele ya upepo, na kama kitu kinachogonga mbele ya dhoruba. ~ Isaya 17: 12-13
  • "Kinachozuia kelele za bahari, kelele ya mawimbi yao, na ghasia za watu." ~ Zaburi 65: 7

Watu hao (kama maji) huonyeshwa kuwa hawajatatizi na kutoridhika kama: bahari iliyokuwa na shida, maji ya kasi, mawimbi ya nosy na yenye msukumo. Na watu wengi wanaoishi kwa ubinafsi wa kidunia pia hawana raha sana na unafiki wa Ukristo bandia. Na kwa hivyo wao pia kwa asili watasema dhidi ya uongozi wa kinafiki wa dini, na mara nyingi huonyesha chuki kwao.

Na kwa hivyo uongozi unaovutia unaongoza juu ya watu (uliowakilishwa hapo awali kama pembe kwenye mnyama) unaonyeshwa pia kama unachukia uongozi wa-Ukristo wa bandia ambao una udhibiti juu yao.

"Na zile pembe kumi ulizoona yule mnyama, hao watamchukia yule kahaba, watamfanya kuwa ukiwa na uchi, nao watakula mwili wake na kumchoma moto." ~ Ufunuo 17:16

Mifano ya hivi karibuni ya hii imeripotiwa katika habari:

https://www.nytimes.com/2016/02/19/us/politics/donald-trump-fires-back-at-sharp-rebuke-by-pope-francis.html

https://www.theguardian.com/world/2018/aug/26/pope-time-running-out-pacify-faithful-anger-clerical-sexual-abuse

This notion of “eat her flesh” shown in Revelation 17:16, is exactly what happened when the Old Testament type of the Babylon harlot, Jezebel, as she was thrown down from a tower, and the dogs ate her flesh. In symbolic type, the horns of the beast eat the flesh of the Babylon harlot.

“…This is the word of the LORD, which he spake by his servant Elijah the Tishbite, saying, In the portion of Jezreel shall dogs eat the flesh of Jezebel: And the carcass of Jezebel shall be as dung upon the face of the field in the portion of Jezreel; so that they shall not say, This is Jezebel.” ~ 2 Kings 9:36-37

Hii yote ni sehemu ya hukumu ya Mungu ya mwisho juu ya unafiki. Na kwa hivyo baadaye katika Ufunuo sura ya 18 tunaona hukumu ya mwisho ya Mungu iliyowekwa juu ya hali hii ya unafiki inayoitwa "Babeli."

"Jinsi alivyojitukuza, na kuishi kwa raha, upe mateso na huzuni nyingi; kwa kuwa anasema moyoni mwake, Nimekaa malkia, wala si mjane, wala sitaona huzuni. Kwa hivyo mapigo yake yatakuja katika siku moja, kifo, naombolezo, na njaa; naye atachomwa moto kabisa, kwa kuwa Bwana Mungu aliyehukumu ni mwenye nguvu. ~ Ufunuo 18: 7-8

Kanisa hili bandia-la Kikristo linadai kuwa ndiye malkia wa mbinguni, bi harusi wa Kristo. (Kumbuka: malkia wa mbinguni ni nani watoto wa Israeli walioanguka na wanafiki pia waliabudu katika Agano la Kale kabla ya kuharibiwa na Babeli ya kale. Tazama Yeremia sura ya 44.)

Vivyo hivyo, haswa katika siku hizi za mwisho, Mungu anatumia hali ya kutofurahisha hata ya watu wa mwili kuleta hukumu juu ya unafiki wa uongozi wote wa kidini bandia. Na tunaona kuwa ikitokea kwa njia nyingi kama karibu kila siku tunasikia juu ya uhalifu fulani mbaya na mbaya uliofunuliwa na vyombo vya habari. Hasa kama uongozi wa Kanisa Katoliki unajibiwa kwa uhalifu mwingi unaopatikana dhidi ya wanawake na watoto wasio na hatia.

https://www.usatoday.com/story/news/2018/08/14/pennsylvania-grand-jury-exposes-300-predator-priests/984814002/

https://www.cnn.com/2018/09/04/opinions/pope-cannot-remain-silent-gagliano/index.html

Kwa maana hakuna kitu cha siri, ambacho hakijadhihirishwa; wala hakuna kitu kilichofichika, ambacho hakijulikani na kutokea. " ~ Luka 8:17

Hukumu hizi zinaonyesha unafiki wote ni sehemu ya kutimiza mpango wa Mungu. Kwa kuongezea, pia ni sehemu ya mpango wa mwisho wa Mungu wa kuzifanya Mataifa yote kuwa sehemu ya Mnyama wa Kwanza: Umoja wa Mataifa.

"Kwa maana Mungu ameweka mioyoni mwao kutimiza mapenzi yake, na kukubaliana, na kumpa yule mnyama ufalme wao, mpaka maneno ya Mungu yatimie." Ufunuo 17:17

Na hata ingawa Mnyama huyu anachukia Babeli wa uasherati wa kiroho, bado anamruhusu apate mahali pa heshima. Sababu: kwa sababu bila kifuniko cha unafiki wa dhambi, mwenye dhambi mwenye mwili hana kinga dhidi ya ukweli wa Neno la Mungu! Kwa hivyo watawala wa kidunia lazima waheshimu Kanisa Katoliki (na makanisa mengine bandia ya Kikristo) ili wasiwaudhi watu ambao wanategemea taasisi hizi za kidini. Watu wanapenda mashirika ya Kikristo yaliyoanguka kwa sababu wanataka wahubiri wa uwongo na waalimu kuwafanya wahisi vizuri katika maisha yao ya dhambi.

Bila kifuniko cha kidini kwa dhambi, watu wana huzuni kubwa wakati tu maandiko machache rahisi hufunua dhambi zao. Babeli (bandia-Ukristo) ni kinga yao dhidi ya ukweli safi wa injili.

Pope speaking to UN
Photo by: DFID – UK Department for International Development

"Na yule mwanamke uliyemwona ni mji ule mkubwa, ambaye anatawala juu ya wafalme wa dunia." Ufunuo 17:18

Je! Ukristo bandia ni kifuniko chako kwa dhambi zako? Au umefanywa safi na mtakatifu na nguvu ya utakaso katika damu ya Kristo. Je! Wewe ni mnafiki, au Kristo amekuokoa kutoka kwa dhambi zote? Je! Unaishi mtakatifu? Au bado wewe ni sehemu ya mnyama wa mwanadamu mwenye dhambi?

Kumbuka: mchoro huu hapa chini unaonyesha mahali ambapo sura ya kumi na saba iko ndani ya ujumbe kamili wa Ufunuo. Jumbe za hukumu za sura ya 17 ni sehemu ya kukamilisha kusudi la Mungu la kuharibu uvutano wa unafiki. Ili kuelewa vyema mtazamo wa hali ya juu wa Ufunuo, unaweza pia kuona “Njia kuu ya Ufunuo.”

Mchoro wa Muhtasari wa Ufunuo - sura ya 17

swKiswahili
Ufunuo wa Yesu Kristo

BURE
TAZAMA