දත්ත මකාදැමීමේ ඉල්ලීම

revelationjesuschrist.org වෙබ් අඩවියේ හිමිකරු විසින් නමක් සහ විද්‍යුත් තැපෑලක් මා වෙත එවන විට හැර, කිසිදු පරිශීලක දත්තයක් රැස් නොකෙරේ. අප අමතන්න පිටුව. වෙනත් දත්ත වර්ඩ්ප්‍රෙස් ජංගම යෙදුම මගින් එකතු කළ හැක (https://wpmobile.app/ ) "යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ එළිදරව් පොත අධ්‍යයනය කරන්න" ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් යෙදුම ප්‍රකාශයට පත් කරන ප්ලගිනය. මෙම අනෙකුත් දත්ත වලට ස්ථානයේ පරිශීලක දත්ත හෝ කැමරා එකතු කළ දත්ත ඇතුළත් විය හැක (නමුත් මෙම ප්ලගිනයේ මෙම විශේෂිත භාවිතයට එය අවශ්‍ය නොවන බැවින් එය එසේ නොවේ). ඔබට කිසියම් පරිශීලක දත්තයක් මකා දැමීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබට එය මෙතැනින් ඉල්ලා සිටිය හැක. එය අප අමතන්න පිටුව හරහා මට එවන ලද නම හෝ ඊමේල් ලිපිනය නම්, මම එය මගේ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් මකා දමමි. එය ස්ථානය හෝ කැමරා තොරතුරු සඳහා නම්, දත්ත ආමන්ත්‍රණය කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දිය හැකි නම්, එම දත්ත මකා දැමීමට මම WordPress Mobile App වෙත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරමි.

 

si_LKසිංහල
යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ හෙළිදරව්ව

නිදහස්
දැක්ම