සුදුමැලි අශ්ව අසරුවා - කඩුව, කුසගින්න සහ මෘගයන් විසින් ආත්මික මරණය

සුදුමැලි අශ්ව අසරුවා

“ඔහු හතරවෙනි මුද්‍රාව කැඩූ විට, ඇවිත් බලන්න කියා හතරවෙනි මෘගයාගේ හඬ මට ඇසිණි. මම බැලූ විට, සුදුමැලි අශ්වයෙකු දුටුවෙමි, ඔහු මත හිඳගත් ඔහුගේ නම මරණය විය, නිරය ඔහු පසුපස ගියේය. පෘථිවියේ හතරෙන් කොටස කෙරෙහි බලය ඔවුන්ට දෙන ලදී, ... වැඩිදුර කියවන්න

si_LKසිංහල
යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ හෙළිදරව්ව

නිදහස්
දැක්ම