Openbaring begrijpen

Er is waarschijnlijk nooit een boek geweest dat zo verkeerd is voorgesteld als het boek Openbaring. Voor de gewone lezer is het een zeer mysterieus boek - maar ondanks zijn mysterieuze aard, brengt het nog steeds duidelijk een diep gevoel van belangrijkheid en een dringende waarschuwing over! Helaas hebben velen geprobeerd te profiteren van de 'mysterieuze' aard ervan om het in hun eigen voordeel te gebruiken, door de aandacht op zichzelf te vestigen en door veel geld te verdienen aan de nieuwsgierigheid en angsten van mensen.

Hoewel het een boek is met vele diepe spirituele betekenissen, heeft de Heer Jezus Christus bedoeld dat het door iedereen zou worden ontvangen en begrepen – net zoals het zijn bedoeling was dat iedereen in staat zou zijn om hun zonden te verzaken en gered te worden. De eerste stap om de boodschap te ontvangen is om een nederige en gebroken geest te hebben. Het maakt niet uit hoeveel iemand studeert, de intellectueel zelfingenomen mensen zullen het nooit krijgen. De koppig eigenzinnige zal nooit in de buurt komen van zijn werkelijke betekenis. En het religieuze, maar toch zondige hart is verre van enig begrip.

Jezus zei: 'Ik dank u, o Vader, Heer van hemel en aarde, dat u deze dingen voor de wijzen en verstandigen hebt verborgen en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard: zo, Vader; want zo leek het goed in uw ogen. Alle dingen zijn mij door mijn Vader overgeleverd: en niemand weet wie de Zoon is, dan de Vader; en wie de Vader is, dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon hem zal openbaren.” (Lucas 10:21-22)

Het is duidelijk de openbaring van Jezus. Je moet het van hem krijgen, en je benadert hem niet om hem te begrijpen, op welke manier dan ook!

In het allereerste vers van Openbaring zegt Jezus tegen zijn dienaar dat hij de boodschap aan Zijn dienaren moet overbrengen. Het is alleen gericht aan degenen met een hart van een dienaar. Begrijp je wat het betekent om een dienaar te zijn? Wees niet zo snel om deze vraag te beantwoorden - het is iets dat je moet ervaren en leven om te begrijpen. Weinigen in deze tijd weten echt wat het betekent om volledig eigendom te zijn van iemand anders, en om eerst de bevelen van je meester te doen, vóór die van jezelf. En om dit verder te brengen, een dienaar van Christus zijn, is een dienaar zijn vanuit een liefhebbend, gewillig en gehoorzaam hart.

Maar wees niet ontmoedigd als je nog niet zijn trouwe dienaar bent. Meer dan 40 jaar geleden leefde ook ik voor mezelf, hoewel ik religieus was. Maar mijn hart zocht oprecht op de nederigste manier die ik kende, dus Jezus had genade met mij en openbaarde genoeg van zijn grote liefde aan mij zodat ik me volledig van mijn wegen zou kunnen afkeren en vergeving zou kunnen vragen. Dit is de eerste stap op weg naar “De Openbaring van Jezus Christus!”

nl_NLNederlands
Openbaring van Jezus Christus

GRATIS
BEKIJK