Jezus Christus - de "eerstgeborene" van alle dingen

vroege zonsopgang

"... en de eerstgeborene van de doden ..." (Openbaring 1:5) Jezus Christus is de "eerstgeborene" in alle goede dingen en van belang voor de almachtige God, en uiteindelijk voor ons. Jezus is in de eerste plaats - hij is bij uitstek, wat betekent "Superieur aan of opmerkelijk boven alle anderen; uitstekend." De hemelse Vader heeft bepaald dat … Meer lezen

Jezus is Koning der koningen en Heer der heren!

Jezus Koning der koningen

“…en de vorst van de koningen der aarde…” (Openbaring 1:5) Jezus versloeg niet alleen zonde en dood, maar hij is de “vorst” over alle heersers en machten op aarde. (zie 1 Korintiërs 15:20-26 en Kolossenzen 1:13-19) Er is niets en niemand dat niet voor hem zou moeten buigen en zich volledig onderwerpen aan … Meer lezen

Jezus heeft de sleutels van hel en dood

vuur

“Ik ben het die leeft en dood was; en zie, ik leef voor altijd, Amen; en hebben de sleutels van de hel en van de dood.” ( Openbaring 1:18 ) Jezus overwon alle zonde en dood door zijn opstanding: "zie, ik leef in eeuwigheid." Bijgevolg heeft hij volledige en volledige autoriteit over de hel: wie zal … Meer lezen

Was dood - maar zie, ik leef voor altijd!

opstanding uit het graf

'En schrijf aan de engel van de kerk in Smyrna; Dit zegt de eerste en de laatste, die dood was en leeft;’ (Openbaring 2:8) Jezus begint elke boodschap aan de verschillende kerken door iets te benadrukken over zijn eigen karakter dat al beschreven werd in het eerste hoofdstuk van Openbaring – dat geldt in het bijzonder … Meer lezen

Kom omhoog door de open deur in de hemel!

deur open op de top van een berg

“Hierna keek ik, en zie, er werd een deur in de hemel geopend: en de eerste stem die ik hoorde was als van een bazuin die met mij sprak; die zei: Kom hierheen, en ik zal u dingen tonen die hierna moeten gebeuren." (Openbaring 4:1) Onthoud dat de oorspronkelijke boodschap van Openbaring er een was die continu … Meer lezen

Jezus, het Woord van God, is aan de Rechterhand van God!

Lam aan Gods rechterhand

"En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boek geschreven binnen en op de achterkant, verzegeld met zeven zegels." ~ Openbaring 5:1 Wat in de "rechterhand" is, duidt op datgene wat het kostbaarst is voor degene op de troon. Dit laat ons zien hoe belangrijk het is om… Meer lezen

Een ware dienaar van Openbaring moet volledig aan Christus worden onderworpen!

hoofd gebogen in gebed

"En toen hij het boek had genomen, vielen de vier beesten en vierentwintig oudsten voor het Lam neer, elk met harpen en gouden schalen vol geuren, wat de gebeden van heiligen zijn." ~ Openbaring 5:8 Toen Jezus het Woord van God nam en de geestelijke ogen en oren van de mens opende... Meer lezen

De machtige openbaringsengel - Jezus Christus!

machtige engel met boekje

"En ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen, bekleed met een wolk: en een regenboog was op zijn hoofd, en zijn gezicht was als de zon, en zijn voeten als vuurkolommen:" ~ Openbaring 10:1 Opmerking : Hier in Openbaring spreekt het boek nog steeds tot ons vanaf de zesde bazuin, … Meer lezen

nl_NLNederlands
Openbaring van Jezus Christus

GRATIS
BEKIJK