Draai je om om het licht van de zeven gouden kandelaars te zien

Kandelaar van de oudtestamentische tabernakel

“En ik draaide me om om de stem te zien die met mij sprak. En toen ik me omdraaide, zag ik zeven gouden kandelaars;' (Openbaring 1:12) Zoals vermeld in een eerdere post over Openbaring 1:10 waar Johannes "achter mij een grote stem hoorde, als van een bazuin", begrijpen we dat wat achter ons is in het verleden is, en de ... Meer lezen

Jezus is het licht van de zeven kandelaars en onze hogepriester

Hogepriester van het Oude Testament

"En in het midden van de zeven kandelaars één gelijk de Zoon des mensen, bekleed met een kleed tot aan de voet, en omgord met een gouden gordel om de papels." (Openbaring 1:13) Jezus beschreef zichzelf vaak als “de Zoon des mensen” omdat hij uit een vrouw was geboren en onderworpen was aan de … Meer lezen

Jezus het heldere en stralende licht, de zon van gerechtigheid

Jezus' transfiguratie

"En hij had in zijn rechterhand zeven sterren; en uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard: en zijn gelaat was als de zon schijnt in zijn kracht." (Openbaring 1:16) De zeven sterren vertegenwoordigen de bediening die verantwoordelijk is voor het overbrengen van de openbaringsboodschap van Christus aan de zeven kerken; zoals duidelijk is verklaard door Christus zelf een ... Meer lezen

Heeft Jezus u het gezag van de Morgenster gegeven?

zonnestralen van een zonsopgang

"En ik zal hem de morgenster geven." (Openbaring 2:28) Zoals uitgelegd door Jezus in Openbaring 1:20, stelt een ster een engel (een boodschapper) voor. Wat hij zegt tegen de ware bediening die de waarheid zal prediken, is dat hij hun dezelfde ministeriële vrijmoedigheid en autoriteit zal geven zoals hij zelf binnenbracht om... Meer lezen

Heeft de kerk naar de zeven geesten geluisterd?

oren bedekt en niet luisteren

"Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt." Openbaring 3:22 Heeft uw kerk geluisterd? Of een andere manier om het te zeggen: hebben uw bediening en de mensen geluisterd? Ik had eens een leraar die zei: "je hoort, maar je luistert niet." Het geluid bereikt je oor en... Meer lezen

De 144.000 met het zegel van God

Voorafgaand aan Openbaring hoofdstuk 7, in Openbaring hoofdstuk 6 en de verzen 12 tot en met 17, zagen we dat geestelijke waarheid werd geopend tegen de dwaling van valse doctrines en de valse relaties die daaruit voortkomen. Dus begrijp dat Openbaring hoofdstuk 7 een voortzetting is van dezelfde gebeurtenis die begon in hoofdstuk 6. … Meer lezen

Heeft het licht van Jezus u het tweemaal gevallen Babylon getoond?

Jezus het licht van de wereld

“En na deze dingen zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen, met grote macht; en de aarde werd verlicht met zijn heerlijkheid.” ~ Openbaring 18:1 De wereld "engel" in de oorspronkelijke betekenis boodschapper gezonden door God. Alleen Jezus is de boodschapper die door God met grote kracht is gezonden. En alleen hij is het licht dat... Meer lezen

nl_NLNederlands
Openbaring van Jezus Christus

GRATIS
BEKIJK