In Jezus' Koninkrijk kunnen wij als koningen heersen over zonde!

Een koningskasteel

'En heeft ons tot koningen en priesters gemaakt voor God en zijn Vader; aan hem zij glorie en heerschappij tot in alle eeuwigheid. Amen." (Openbaring 1:6) Zoals al eerder vermeld, is Jezus de "Koning der koningen en Heer der heren." In feite is Jezus niet alleen Koning, maar ook de enige Hogepriester die door God is aanvaard... Meer lezen

Jezus het begin en het einde van alle dingen: inclusief ons!

Jezus Christus met doornenkroon

"Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komt, de Almachtige." ~ Openbaring 1:8 Misschien heb je de uitdrukking "mors de bonen" gehoord, wat betekent: geef ons de essentie of "bottom line" van het verhaal aan het begin, zodat we niet hebben ... Meer lezen

Jezus is het licht van de zeven kandelaars en onze hogepriester

Hogepriester van het Oude Testament

"En in het midden van de zeven kandelaars één gelijk de Zoon des mensen, bekleed met een kleed tot aan de voet, en omgord met een gouden gordel om de papels." (Openbaring 1:13) Jezus beschreef zichzelf vaak als “de Zoon des mensen” omdat hij uit een vrouw was geboren en onderworpen was aan de … Meer lezen

De zeven sterren in de rechterhand van Jezus

“Het mysterie van de zeven sterren die je in mijn rechterhand hebt gezien, en de zeven gouden kandelaars. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven kerken: en de zeven kandelaars die je zag zijn de zeven kerken.” (Openbaring 1:20) De bediening in de rechterhand van Jezus is een gezalfde bediening … Meer lezen

Hoe wordt het half uur stilte verbroken?

7 trompet engelen

Er is vandaag een stilte in de kerk die verontrustend is. Het is geen gebrek aan door mensen gemaakt lawaai, want daar hebben we al jaren genoeg van. Het "klinken" van mannen en vrouwen (sommige goed, en sommige niet goed) met hun geloofsovertuigingen en meningen over de kerk is al jaren aan de gang en zegt: ... Meer lezen

Was de stilte van Openbaring 8 verbroken in China?

Kaart van China

Als je het verbreken van de stilte in Openbaring 8 bestudeert, door het patroon te vergelijken met de rest van de Schrift, vind je de beschrijving van een opwekkingsgebeurtenis die zeer uniek is in de hele geschiedenis. Sinds de opwekking aan het begin van de evangeliedag, ken ik slechts één andere opwekking met een soortgelijk begin en … Meer lezen

Bediening moet in eenheid zijn om de stilte te doorbreken

7 trompet engelen

Openbaring 8:1-6 “En toen hij het zevende zegel geopend had, was er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven.” ~ Openbaring 8:1-2 De stilte wordt verbroken toen onze Hogepriester, Jezus Christus "het wierookvat nam, ... Meer lezen

nl_NLNederlands
Openbaring van Jezus Christus

GRATIS
BEKIJK