De beloning van de rechtvaardigen verteld in Openbaring

Er loopt een hele draad door Openbaring die ons het evangelieverhaal vertelt, inclusief de beloning van de rechtvaardigen. Dit complete verhaal legt de valse aanklager en hun valse beschuldigingen bloot. In Openbaring wordt het ware rechtvaardige volk van God geëerd zoals Jezus Christus wordt geëerd. En onze ultieme beloning is om voor eeuwig bij de... Meer lezen

Aanbid geen mensen of engelen!

Johannes aanbidt de engel

Opmerking: de meeste schilders hebben de engel met vleugels afgebeeld, maar de geschriften laten zien dat de engelboodschapper alleen een man is. Een engel, (of boodschapper volgens de oorspronkelijke woordbetekenis), had zojuist zowel de hypocrisie van het valse christendom (geestelijk Babylon) als de ware trouw van de ware kerk (de bruid van Christus) geopenbaard. Dus … Meer lezen

De stad van levende wateren - Het laatste visioen van de kerk in Openbaring

water dat uit de stad stroomt

In het laatste hoofdstuk van Openbaring wordt het laatste visioen van de kerk getoond, waarbij de nadruk wordt gelegd op de levensstromende rivier van God die uit haar stroomt. Wat dit duidelijk laat zien, is dat wanneer de Openbaring van Jezus Christus volledig plaatsvindt, en alle zelfbeschermende ideeën en agenda's van de identiteit van de kerk van de mens worden verwijderd, de rivier van... Meer lezen

De laatste en laatste waarschuwingen van Openbaring en de Bijbel

Jezus komt snel

"Zie, ik kom spoedig: gezegend is hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart." ~ Openbaring 22:7 Houd je je aan de profetieën van dit boek? Of ben je er cynisch van geworden? Wees voorzichtig, want er zijn veel persoonlijke waarschuwingen van God zelf dat je heel voorzichtig moet zijn om dat NIET te doen. … Meer lezen

nl_NLNederlands
Openbaring van Jezus Christus

GRATIS
BEKIJK