Het is gedaan - Hypocrisie en zonde is verwijderd - de ware kerk is geopenbaard

Nieuwe hemelen en nieuwe aarde

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan; en er was geen zee meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, van God neerdalen uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man versierd is.” ~ Openbaring 21:1-2 De … Meer lezen

Er is een oordeelsboodschapper nodig om de kerk volledig te openbaren

Een nieuwe hemel en nieuwe aarde

"En een van de zeven engelen die de zeven schalen met de zeven laatste plagen hadden, kwam naar mij toe en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u de bruid tonen, de vrouw van het Lam." ~ Openbaring 21:9 Niet iedereen kan de ware kerk openbaren. Er is een engelendienaar voor nodig die gezalfd is... Meer lezen

nl_NLNederlands
Openbaring van Jezus Christus

GRATIS
BEKIJK