Staat de naam "Jezus Koning en Heer" in je hart geschreven?

hart dat aan Jezus toebehoort

Ten slotte belooft Jezus in Openbaring 3:12: "Ik zal mijn nieuwe naam op hem schrijven." Waar schrijft Jezus deze "nieuwe naam"? Hij schrijft het in het hart van degenen die trouw en waarachtig zijn, en die hem liefhebben en aanbidden. “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en hij die zat... Meer lezen

Wanneer Babylon is verwijderd, kan het huwelijk van het Lam en de ware bruid plaatsvinden

Huwelijk bruid en bruidegom

Let op: dit hoofdstuk en andere delen van Openbaring tonen ons een afbeelding van een eredienst. Deze eredienst van hoofdstuk 19 is op deze manier vergelijkbaar met hoofdstuk 4, maar er is één belangrijk verschil: in hoofdstuk 19 (nadat het geestelijke Babylon in hoofdstuk 17 en 18 was ontmaskerd en vernietigd), is er een huwelijksceremonie als … Meer lezen

Aanbid geen mensen of engelen!

Johannes aanbidt de engel

Opmerking: de meeste schilders hebben de engel met vleugels afgebeeld, maar de geschriften laten zien dat de engelboodschapper alleen een man is. Een engel, (of boodschapper volgens de oorspronkelijke woordbetekenis), had zojuist zowel de hypocrisie van het valse christendom (geestelijk Babylon) als de ware trouw van de ware kerk (de bruid van Christus) geopenbaard. Dus … Meer lezen

Jezus wordt geopenbaard als de enige Heer en Koning!

Jezus op wit paard

“En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en hij die op hem zat, werd getrouw en waarachtig genoemd, en in gerechtigheid oordeelt hij en voert hij oorlog. Zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen; en hij had een naam geschreven, die niemand kende, ... Meer lezen

De koning en heer van alles, heeft overwonnen met zijn leger

Wit engelachtig paard

Om te voorkomen dat iemand zou denken dat Jezus Christus vleselijke aardse wapens gebruikt, wil ik eerst duidelijk maken hoe God een geestelijke oorlogvoering heeft verordend. Met geestelijke wapens: door de liefde en barmhartigheid van God, en het Woord van God. “Want al wandelen we in het vlees, we voeren geen oorlog naar het vlees: (Want... Meer lezen

De goddelozen worden geofferd aan misleiding

Vogels die een stortplaats opruimen

Ben je tevreden om je leven voor jezelf te leven, zonder geweten ten aanzien van je behoefte aan Jezus Christus? Ben je tevreden een nominale "christen" te zijn die religieus is maar nog steeds zonde in je ziel en leven koestert? Als dit alles is wat je echt wilt, dan zal Jezus je daaraan overgeven. En als je… Meer lezen

nl_NLNederlands
Openbaring van Jezus Christus

GRATIS
BEKIJK