Zeven engelen met de zeven laatste plagen van Gods toorn

Zeven Pestengelen

De laatste oordelen, uitgestort door de prediking van een ware bediening, worden in detail beschreven in de laatste hoofdstukken van Openbaring, te beginnen met hoofdstuk 16. Maar deze bediening heeft een laatste voorbereiding te doen voor deze laatste roeping om te prediken. Dus in Openbaring hoofdstuk 15 beginnen we eerst met de identificatie van deze bediening. … Meer lezen

De zee van glas vermengd met vuur

Zee van glas vermengd met vuur

“En ik zag als het ware een glazen zee vermengd met vuur: en degenen die de overwinning op het beest hadden behaald, en op zijn beeld, en op zijn merkteken, en op het getal van zijn naam, staan op de glazen zee , met de harpen van God.” – Openbaring 15:2 Wat is de … Meer lezen

Het lied van bevrijding moet in harmonie worden gezongen

“En zij zingen het lied van Mozes, de dienaar van God, en het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God Almachtig; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning der heiligen.” ~ Openbaring 15:3 Het lied van Mozes was een verlossingslied dat de kinderen van Israël zongen... Meer lezen

Kunt u de tempel binnengaan?

"En daarna keek ik, en zie, de tempel van de tabernakel van het getuigenis in de hemel werd geopend:" ~ Openbaring 15:5 De oudtestamentische tabernakel werd niet voor iedereen geopend. Er was maar een korte tijd dat de tabernakel werd opgezet als een eenkamertent. Het heette de Tabernakel... Meer lezen

nl_NLNederlands
Openbaring van Jezus Christus

GRATIS
BEKIJK