144.000 verzegeld met de naam van hun vader

Gods naam op het voorhoofd

"En ik keek, en zie, een Lam stond op de berg Sion, en met hem honderdvierenveertigduizend, met de naam van zijn Vader op hun voorhoofd geschreven." ~ Openbaring 14:1 In schril contrast met Openbaring hoofdstuk 13 over de beesten en degenen die door het beest zijn gemarkeerd: deze in hoofdstuk 14 zijn niet gemarkeerd ... Meer lezen

Het begin van geestelijk Babylon

In Openbaring, het 14e hoofdstuk, maken we kennis met de term "Babylon" die een belangrijk doelwit vertegenwoordigt van het toornige oordeel van God. "En daar volgde een andere engel, zeggende: Babylon is gevallen, is gevallen, die grote stad, omdat zij alle volken heeft laten drinken van de wijn van de toorn van haar hoererij." ~ Openbaring 14:8 Waarom... Meer lezen

De grote wijnpers van de toorn van God betreden

In hoofdstuk 13 van Openbaring wordt het bedrog van het valse christendom, naar het beeld van een beest, aan de kaak gesteld. Bijgevolg kunnen we in Openbaring, het 14e hoofdstuk, nu zien dat er een tijd is waarin er een volk is met een duidelijkere visie op de waarheid van de Bijbel en het ware christelijke leven. Omdat … Meer lezen

nl_NLNederlands
Openbaring van Jezus Christus

GRATIS
BEKIJK