1260 profetische dagen

Licht schijnt op Bijbel met klok

Opmerking: Over de 1260 profetische dagen wordt gesproken, beginnend met de engelenboodschappen van de 6e en 7e bazuin. Zie ook de ‘Routekaart van Openbaring’. Talloze keren in de Schrift wordt een profetische periode van 1260 dagen aangewezen. En deze specifieke periode duidt altijd een donkere tijd aan in de geschiedenis van Gods volk, waar er … Meer lezen

De laatste trompet onthult de koninkrijken van de beesten

Rode draak vecht tegen de vrouw

(Uit Openbaring het 12e hoofdstuk) De laatste bazuin van Openbaring onthult de strijd die de kerk heeft ondergaan en zal ondergaan met de beestachtige koninkrijken van mensen. Het is belangrijk erop te wijzen dat God vaak trompetten heeft gebruikt als middel om mensen wakker te schudden voor de geestelijke strijd die ze moeten aangaan en strijden. Daar … Meer lezen

Satans grote rode draak vecht tegen de kerk

Rode draak om mannenkind te verslinden

In de vorige post hebben we laten zien hoe het lange blazen van de laatste bazuin de koninkrijken van de beesten blootlegt, waarvan de grote rode draak de eerste is. We hebben ook besproken hoe de aanwezigheid van deze rode draak in Openbaring het 12e hoofdstuk in het bijzonder de machten van Satan vertegenwoordigt die door het heidense Romeinse koninkrijk werken dat ... Meer lezen

Oorlog in de hemel - Michaël de aartsengel vecht tegen de satan-draak

“En er was oorlog in de hemel: Michaël en zijn engelen streden tegen de draak; en de draak streden en zijn engelen, en zegevierden niet; ook werd hun plaats in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd uitgeworpen, die oude slang, genaamd de duivel, en satan, die de hele wereld verleidt: hij was... Meer lezen

Was de duivel een gevallen engel die uit de hemel werd geworpen?

Is de duivel ooit uit de hemel geworpen? Welnu, afhankelijk van de context van uw vraag, kan het antwoord ja of nee zijn. Vraag je vanuit een spirituele context: wat de Bijbel leert over de spirituele toestand in de harten van de mensheid? Of vraag je uit een aantal geselecteerde geschriften, … Meer lezen

nl_NLNederlands
Openbaring van Jezus Christus

GRATIS
BEKIJK