Jezus, het Woord van God, is aan de Rechterhand van God!

Lam aan Gods rechterhand

"En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boek geschreven binnen en op de achterkant, verzegeld met zeven zegels." ~ Openbaring 5:1 Wat in de "rechterhand" is, duidt op datgene wat het kostbaarst is voor degene op de troon. Dit laat ons zien hoe belangrijk het is om… Meer lezen

Er is een sterke engel met een luide stem voor nodig!

Sterke engel

"En ik zag een sterke engel met luide stem uitroepen: Wie is waardig het boek te openen en de zegels ervan te verbreken?" ~ Openbaring 5:2 Zoals reeds vermeld, duidt het woord "engel" degene aan die door God is gezonden om een boodschap aan de mensen over te brengen. Dit kunnen engelen uit Gods hemel zijn, maar meer... Meer lezen

Niemand is het waard om Gods Woord te openen en te begrijpen

Scroll geopend

“En niemand in de hemel, noch op aarde, noch onder de aarde, was in staat het boek te openen, noch ernaar te kijken. En ik weende veel, omdat er geen man waardig werd bevonden om het boek te openen en te lezen, noch om ernaar te kijken.” ~ Openbaring 5:3-4 Zoals eerder vermeld, wanneer God iets verzegelt, niemand ... Meer lezen

Een ware dienaar van Openbaring moet volledig aan Christus worden onderworpen!

hoofd gebogen in gebed

"En toen hij het boek had genomen, vielen de vier beesten en vierentwintig oudsten voor het Lam neer, elk met harpen en gouden schalen vol geuren, wat de gebeden van heiligen zijn." ~ Openbaring 5:8 Toen Jezus het Woord van God nam en de geestelijke ogen en oren van de mens opende... Meer lezen

Heerst u als koning en priester voor God over zonde?

Koning David speelt op de harp

"En heeft ons voor onze God tot koningen en priesters gemaakt, en wij zullen als koningen heersen op aarde." ~ Openbaring 5:10 Zoals al gezegd in Openbaring 1:6, heeft Jezus zijn ware gelovigen veranderd in koningen en priesters. We zijn in staat om als koningen op aarde te heersen over de macht van de zonde en de duivel. Wij doen … Meer lezen

Verheugt u zich met de engelen voor de troon in de hemel?

Persoon die aanbidt in de buurt van een meer

"En ik zag, en ik hoorde de stem van vele engelen rondom de troon en de dieren en de oudsten; en het aantal van hen was tienduizend maal tienduizend en duizenden duizenden." ~ Openbaring 5:11 Dit is een hemels visioen dat werd ervaren toen Johannes nog maar een man op aarde was. De … Meer lezen

Zijn we gevallen in volledige toewijding?

Op gezicht in gebed

'En de vier beesten zeiden: Amen. En de vierentwintig oudsten vielen neer en aanbaden hem die in alle eeuwigheid leeft.” ~ Openbaring 5:14 Let op! Deze nederigheid en eer en aanbidding gegeven door degenen die de bediening, apostelen en alle spirituele stammen van Israël (de ware familie van God) vertegenwoordigen, is wat onmiddellijk … Meer lezen

nl_NLNederlands
Openbaring van Jezus Christus

GRATIS
BEKIJK