Hoe wordt het half uur stilte verbroken?

7 trompet engelen

Er is vandaag een stilte in de kerk die verontrustend is. Het is geen gebrek aan door mensen gemaakt lawaai, want daar hebben we al jaren genoeg van. Het "klinken" van mannen en vrouwen (sommige goed, en sommige niet goed) met hun geloofsovertuigingen en meningen over de kerk is al jaren aan de gang en zegt: ... Meer lezen

Was de stilte van Openbaring 8 verbroken in China?

Kaart van China

Als je het verbreken van de stilte in Openbaring 8 bestudeert, door het patroon te vergelijken met de rest van de Schrift, vind je de beschrijving van een opwekkingsgebeurtenis die zeer uniek is in de hele geschiedenis. Sinds de opwekking aan het begin van de evangeliedag, ken ik slechts één andere opwekking met een soortgelijk begin en … Meer lezen

Bediening moet in eenheid zijn om de stilte te doorbreken

7 trompet engelen

Openbaring 8:1-6 “En toen hij het zevende zegel geopend had, was er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven.” ~ Openbaring 8:1-2 De stilte wordt verbroken toen onze Hogepriester, Jezus Christus "het wierookvat nam, ... Meer lezen

Waarom Trompetten voor Engelen?

“En ik zag de zeven engelen die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven.” ~ Openbaring 8:2 Het woord "engel" in het oorspronkelijke Grieks betekent "boodschapper". Meestal zijn de engelenboodschappers waarnaar verwezen wordt, mensen, en niet alleen hemelse wezens die alleen een geest hebben. Het zijn predikers vol… Meer lezen

Zevende zegel – de laatste belegering van Babylon

Het zevende zegel maakt deel uit van Gods laatste plan in Openbaring, vergelijkbaar met het plan dat hij had om Jericho te vernietigen in het Oude Testament. "En de Heer zei tot Jozua: Zie, Ik heb Jericho en de koning daarvan, en de heldhaftige helden in uw hand gegeven. En gij zult de stad omsingelen, alle... Meer lezen

nl_NLNederlands
Openbaring van Jezus Christus

GRATIS
BEKIJK