Laodicea, ik weet precies waar je bent!

laodicea op de kaart

“En schrijf aan de engel van de kerk van de Laodiceërs; Deze dingen zegt het Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping van God;” (Openbaring 3:14) Tot aan het laatste tijdperk van de Kerk benadrukt Jezus zijn volledig ware en trouwe karakter. De verklaring dat hij de "Amen" is, bevestigt een sterke assertiviteit om ... Meer lezen

Lauw: ik zou het koud of warm hebben

water fontein

"Ik ken uw werken, dat u niet koud of heet bent: ik zou willen dat u koud of heet werd." (Openbaring 3:15) Nogmaals, voor de zevende keer zegt hij: Ik weet precies waar u geestelijk bent "Ik ken uw werken." In tegenstelling tot de vorige gemeentetijdperken waar er ernstige behoeften waren, wordt de behoefte hier heel anders vermeld, … Meer lezen

Ik ben rijk en verrijkt met goederen

geld

"Omdat gij zegt: ik ben rijk en verrijkt met goederen, en heb aan niets gebrek..." (Openbaring 3:17) Het Laodicea-tijdperk is het laatste gemeentetijdperk en we bevinden ons er vandaag in – en als er ooit een tijd was dat mensen zijn fysiek 'rijk en verrijkt met goederen', zoals het nu is. Er zijn nog veel… Meer lezen

Uw spirituele rijkdommen - omvatten ze liefde?

een arme dakloze man met zijn hond

'Omdat u zegt: ik ben rijk en vermeerderd met goederen, en heb aan niets gebrek; en weet niet dat u ellendig zijt, en ellendig, en arm, en blind en naakt:” (Openbaring 3:17) Kent u de liefde die ware toegewijde liefde en goddelijke eenheid onder Gods volk voortbrengt. Het wordt niet bereikt door menselijke religieuzen... Meer lezen

Deze zijn zeker arm!

rijke man

'Omdat u zegt: ik ben rijk en vermeerderd met goederen, en heb aan niets gebrek; en weet niet dat u ellendig zijt, en ellendig, en arm, en blind en naakt:” (Openbaring 3:17) Geestelijk bevinden we ons in de armste der tijden aller tijden. Veel fysieke rijkdom. Veel spirituele waarheden en getuigenissen uit het verleden … Meer lezen

Blind maar je weet het niet

Blind met Kaïn-teken

'Omdat u zegt: ik ben rijk en vermeerderd met goederen, en heb aan niets gebrek; en weet niet dat u ellendig zijt, en ellendig, en arm, en blind en naakt:” (Openbaring 3:17) Nogmaals, Jezus zei dat zij “niet weten dat u zijt…” “…blind…” Blind – wat betekent dat je kunt geestelijke zaken niet zien en onderscheiden, maar toch... Meer lezen

Zou je naakt kunnen zijn terwijl je jezelf "de kerk" noemt?

Goofy Zoek Naakte Dikke Kerel Cartoon Foto

Ik herhaal de tekst nog een keer: 'Omdat u zegt: ik ben rijk en vermeerderd met goederen, en heb aan niets gebrek; en weet niet dat u ellendig zijt, en ellendig, en arm, en blind en naakt:” (Openbaring 3:17) – “naakt” – geestelijk zonder kleed van gerechtigheid – en het niet weten! Laten we niet zijn… Meer lezen

Koop Goud Geprobeerd in het Vuur

Goud gesmolten door het vuur

'Ik raad u aan om van mij goud te kopen dat in het vuur is beproefd, opdat u rijk zult worden; en witte kleding, opdat u gekleed zult zijn, en dat de schaamte van uw naaktheid niet verschijnt; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult zien.” (Openbaring 3:18) Jezus' raad om deze afschuwelijke lauwe geestelijke te overwinnen... Meer lezen

Zalf je ogen

vrouw die in haar ogen wrijft

Ten slotte instrueert Jezus de lauwen om: "uw ogen te zalven met ogenzalf, opdat gij zult zien." (Openbaring 3:18) “Daarom zeiden zij tot hem: Hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde en zei: Een man die Jezus heet, heeft klei gemaakt en mijn ogen gezalfd en tegen mij gezegd: Ga naar het bassin van Siloam en was je: … Meer lezen

Wees ijverig en bekeer u!

man en vrouw die goed nadenken

“Zovelen als ik liefheb, bestraf en kastijd ik: wees daarom ijverig en heb berouw.” (Openbaring 3:19) „Wees ijverig!” de definitie van ijverig: "Warm betrokken of vurig bij het nastreven van een object." Maar wat hij wil dat de kerk ijverig is, is berouw hebben onder de krachtige berisping, omdat hij hen in liefde corrigeert. … Meer lezen

Om te overwinnen moet je vechten!

soldaten in slagorde

"Wie overwint, ik zal hem geven met mij op mijn troon te zitten, zoals ook ik heb overwonnen, en met mijn Vader op zijn troon gezeten ben." ~Openbaring 3:21 Nogmaals, net als bij alle andere kerktijdperken, hebben we ook de verantwoordelijkheid gekregen om de geest van onze tijd te overwinnen. Deze … Meer lezen

Een Laodicea nieuwjaarsresolutie?

Brieven die "gelukkig nieuwjaar" vormen

Het lijkt gepast om een oud jaar af te sluiten door de brief aan de Laodiceërs af te ronden. We hebben een nieuw jaar, waarom zouden we vandaag niet proberen voor een opwekking onder de spirituele Laodiceërs? Maar zal een "nieuwsjaarresolutie" om meer in vuur en vlam te staan voor de Heer het werk doen? Ik ben bang van niet. Echte opwekking… Meer lezen

De zeven geesten voor de troon van God

zonnestralen op een dorp

"Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt." (Openbaring 3:22) Er komt een echo van Jezus zelf die nu zeven keer is gehoord. Geen enkele andere plaats hebben we een verslag van de directe woorden van Jezus die zeven keer op precies dezelfde manier worden herhaald, behalve in deze ... Meer lezen

Heeft de kerk naar de zeven geesten geluisterd?

oren bedekt en niet luisteren

"Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt." Openbaring 3:22 Heeft uw kerk geluisterd? Of een andere manier om het te zeggen: hebben uw bediening en de mensen geluisterd? Ik had eens een leraar die zei: "je hoort, maar je luistert niet." Het geluid bereikt je oor en... Meer lezen

Is je hart een open deur?

Jezus klopt op de deur van het hart. - Creative Commons - Naamsvermelding 2.0 Generieke licentie

De Heer heeft onlangs mijn hart belast om hier een boodschap over te brengen. Je kunt het hier beluisteren: Is Your Heart a Open Door? (Opmerking: blijf op de volgende links van Google klikken om het te downloaden.) Is Jezus' hart een open deur voor ons? “En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia; Deze … Meer lezen

Van Laodicea tot de troon in de hemel

De hemel is geopend

Is er een verband tussen de kerkelijke toestand in Laodicea (Openbaring 3:14-22) en de hemelse plaats van aanbidding zoals beschreven in hoofdstuk 4 van Openbaring? Of zijn deze twee onderwerpen zo verschillend dat ze later moesten worden opgesplitst in afzonderlijke hoofdstukken vanwege een gebrek aan continuïteit tussen de twee? Ik geloof dat er… Meer lezen

Kom omhoog door de open deur in de hemel!

deur open op de top van een berg

“Hierna keek ik, en zie, er werd een deur in de hemel geopend: en de eerste stem die ik hoorde was als van een bazuin die met mij sprak; die zei: Kom hierheen, en ik zal u dingen tonen die hierna moeten gebeuren." (Openbaring 4:1) Onthoud dat de oorspronkelijke boodschap van Openbaring er een was die continu … Meer lezen

Kikkergeesten verzamelen de lauwe

een kikker met rode ogen

'Ik raad u aan om van mij goud te kopen dat in het vuur is beproefd, opdat u rijk zult worden; en witte kleding, opdat u gekleed zult zijn, en dat de schaamte van uw naaktheid niet verschijnt; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult zien.” (Openbaring 3:18) Wanneer de geestelijke naaktheid van nep-christendom is … Meer lezen

nl_NLNederlands
Openbaring van Jezus Christus

GRATIS
BEKIJK