Het eerste flesje van Gods toorn uitgegoten over de aarde

Waarom worden de flesjes van toorn in Openbaring uitgegoten?

Het is belangrijk om het probleem te herkennen dat wordt opgelost door de schalen van Gods toorn uit te gieten. Uit de laatste schriftplaats van hoofdstuk 15 lezen we de reden:

"... en niemand kon de tempel binnengaan, totdat de zeven plagen van de zeven engelen waren vervuld."

Deze laatste plaagflesjes van toorn zijn van cruciaal belang voor mensen die in staat zijn om de heilige tegenwoordigheid van God binnen te gaan. Anders worden we gehinderd door de verwarring van jarenlang religieus bedrog. Deze verwarring heeft ertoe geleid dat onze geest en ons hart aan de duidelijke waarheden van het evangelie zijn gaan twijfelen. Zozeer zelfs dat velen hun vermogen om volledig geloof en gehoorzaamheid aan God te hebben, hebben verloren. Bijgevolg kunnen mensen, terwijl de zonde nog steeds in hun leven werkt, geen gemeenschap hebben met Gods Heilige Geest. Ze kunnen zijn heilige tempelervaring niet binnengaan.

En dus heeft God vandaag een bediening gestuurd om het evangelieoordeel over hypocrisie uit te storten! Deze prediking via een oordeelsfles is nodig zodat mensen vrij kunnen komen van de leugens van aardse religie. Het uitgieten van de flesjes is een voltooiing van het oordeel over het kwaad van zonde en hypocrisie, en bijgevolg stelt de Schrift dat in deze flesjes "de toorn van God wordt gevuld" (Openbaring 15:1). En dus wordt nu het bevel gegeven om ze uit te gieten:

"En ik hoorde een grote stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Ga heen en giet de schalen van de toorn van God uit over de aarde." ~ Openbaring 16:1

Openbaring is een geestelijk boek, net als de rest van de Bijbel. Dit aardse doel is dus de geestelijke toestand van degenen die zich niet gedragen als en de Geest van Jezus Christus volgen.

“Maar als u bittere afgunst en strijd in uw hart hebt, roem dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Deze wijsheid komt niet van boven, maar is aards, sensueel, duivels. Want waar afgunst en strijd is, daar is verwarring en elk kwaad werk.” ~ Jakobus 3:14-16

Jezus' koninkrijk is een hemels koninkrijk op aarde: voor hen die hemels handelen en een heilig leven leiden. Het maakt niet uit of je erg religieus bent, of zelfs een prediker. Als je afgunst en strijd hebt tussen jou en anderen, ben je aards. En dit flesje wordt ook over jullie uitgegoten.

"Hij die van boven komt, is boven alles: hij die van de aarde is, is aards en spreekt van de aarde; hij die van de hemel komt, is boven alles." ~ Johannes 3:31

Het is deze aardse draai aan hoe het evangelie is misbruikt, waar God zo sterk tegen is. God haat hypocrisie!

“Want velen lopen, van wie ik u vaak heb verteld, en nu zelfs huilend, dat zij de vijanden van het kruis van Christus zijn: wiens einde vernietiging is, wiens God hun buik is, en wiens glorie is in hun schande, wie let op aardse dingen?.” ~ Filippenzen 3:18-19

En dus spreekt de eerste minister-engel, en een schaal van oordeel wordt over de aarde uitgestort. En degenen die geestelijk aards zijn, worden beïnvloed.

Opmerking: Toen de eerste bazuin-engel blies Openbaring 8:7, een derde van alle bomen en al het groene gras is verbrand, wat het effect laat zien van de prediking van het Woord van God op degenen die rechtvaardig lijken (bomen der gerechtigheid) en zondaars (het gras). Maar het uitgieten van de schalen is de uiteindelijke voltooiing van Gods oordelen. Bijgevolg is de aarde het enige dat overblijft als alle bomen en gras zijn verbrand: het toont ons in de laatste oordelen van de gepredikte toornflesjes, dat een ieder die aards is, de prediking van de gezonde leer niet zal kunnen verdragen.

“En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde; en er viel een luidruchtige en pijnlijke zweer op de mannen die het merkteken van het beest hadden, en op hen die zijn beeld aanbaden.” ~ Openbaring 16:2

Ik heb in eerdere berichten uitgebreid gesproken over de geestelijk merkteken van het beest, en over degenen die zijn beeld aanbidden.

Waarom werd de eerste fles uit Openbaring op de aarde gegoten om degenen die door het beest waren gemarkeerd, te beïnvloeden?

Beesten zijn aards en vleselijk. Daarom zal een flacon die op de aarde wordt uitgegoten, gevolgen hebben voor degenen met beestachtige genegenheid. Ze kregen deze beestachtige gezindheid door hun religieuze voorkeuren.

“Ze beleden wijs te zijn, werden dwazen en veranderden de glorie van de onvergankelijke God in een beeld gemaakt als een vergankelijke man, en voor vogels, en viervoetig beesten, en kruipende dingen. Daarom gaf God hen ook over aan onreinheid door de lusten van hun eigen hart, om hun eigen lichamen onderling te onteren: Die de waarheid van God in een leugen veranderde, en het schepsel meer aanbad en diende dan de Schepper, die voor eeuwig gezegend is . Amen." ~ Romeinen 1:22-25

In plaats van God te aanbidden in Geest en in waarheid (door gehoorzaamheid aan de Schriften in een rein hart), veranderden deze de waarheid om plaats te maken voor hun aardse, beestachtige lusten. Toen ze dat deden, aanbaden ze zichzelf, in plaats van God. Hun religie werd een beestidool dat eruitzag en zich gedroeg als zij.

"De mens die eer heeft en niet begrijpt, is als de beesten die vergaan." ~ Psalm 49:20

En dus zijn de geestelijke gevechten van een ware christen vaak gericht tegen mensen met een religieuze beestachtige geest.

"Als ik naar de manier van mensen heb gevochten met dieren in Efeze, wat baat het mij als de doden niet opstaan? laten we eten en drinken; want morgen sterven wij.” ~ 1 Korintiërs 15:32

Mensen met beestachtige geesten houden zich meer bezig met dit aardse leven, dus leven ze zonder geweten jegens hemelse dingen en een leven hiernamaals. Dus beest-religie predikers manipuleren mensen met aardse sensuele boodschappen voor hun eigen egoïstische doeleinden.

"Maar deze, als natuurlijke brute beesten, gemaakt om te worden genomen en vernietigd, spreken kwaad over de dingen die zij niet begrijpen; en zullen volkomen omkomen in hun eigen verderf; En zullen de beloning van ongerechtigheid ontvangen, zoals zij die het een genoegen achten om overdag in opstand te komen. Vlekken zijn het en onvolkomenheden, spelen met hun eigen bedrog terwijl ze feestvieren met jou; Ogen hebbend van overspel, en dat kan niet ophouden met de zonde; verleidelijke onstabiele zielen: een hart dat ze hebben geoefend met hebzuchtige praktijken; vervloekte kinderen.” ~ 2 Petrus 2:12-14

Dientengevolge moet er een oordeelsschaal van toorn worden uitgesproken tegen deze hypocrieten. En dus mensen die in hun geest en hun gemeenschap getekend zijn door deze beestachtige geest: ze vinden de boodschap tegen hen een “lastige en pijnlijke zweer” omdat het bedoeld is om hun corrupte invloed een halt toe te roepen.

'Wiens monden moeten worden gestopt, die hele huizen ondermijnen en dingen leren die ze niet behoren te doen, ter wille van het smerige gewin. Een van henzelf, zelfs een eigen profeet, zei: De Kretenzers zijn altijd leugenaars, boze beesten, trage buiken. Deze getuige is waar. Wijs hen daarom scherp terecht, opdat zij gezond zijn in het geloof.” ~ Titus 1:11-13

Dus wat is ons hart en onze geest hierover? Denken we kwaad tegen deze schaal van oordeel van God?

"Maar deze spreken kwaad over die dingen die ze niet weten: maar wat ze van nature weten, als brute beesten, in die dingen bederven ze zichzelf." ~ Judas 1:10

Veroorzaakt oordeel over huichelarij u een „lawaaierige en pijnlijke zweer”?

Opmerking: dit diagram hieronder laat zien waar het eerste flaconbericht zich binnen het volledige Openbaring-bericht bevindt. Deze "flesjes van Gods toorn"-boodschappen completeren het doel van God om de invloed van hypocrisie te vernietigen. Om een hoger niveau van Openbaring beter te begrijpen, kunt u ook de "Routekaart van Openbaring.”

Overzichtsdiagram Openbaring - 1e flesje

nl_NLNederlands
Openbaring van Jezus Christus

GRATIS
BEKIJK