परमेश्वरको क्रोधको सात अन्तिम विपत्तिहरूका साथ सात स्वर्गदूतहरू

सात प्लेग एन्जिल्स

थप पढ्नुहोस्

गिलासको सागर आगोसँग मिसिएको छ

ग्लास को सागर आगो संग मिसिन्छ

थप पढ्नुहोस्

के तपाईं मन्दिरमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ?

थप पढ्नुहोस्

ne_NPनेपाली
येशू ख्रीष्टको प्रकाश

सित्तैमा
हेर्नुहोस्