के जलिरहेको पहाड समुद्रमा फ्याँकिँदा तपाईंलाई डर लाग्छ?

“अनि दोस्रो स्वर्गदूतले बज्यो, र आगोले बलिरहेको एउटा ठूलो पहाड जस्तै समुद्रमा फ्याँकियो, र समुद्रको तेस्रो भाग रगत भयो। समुद्रमा भएका जीवहरूको एक तिहाइ भाग मरे। र जहाजहरूको तेस्रो भाग नष्ट भयो।" प्रकाश… थप पढ्नुहोस्

ne_NPनेपाली
येशू ख्रीष्टको प्रकाश

सित्तैमा
हेर्नुहोस्