Gambarajah Gambaran Keseluruhan Wahyu Diterjemah

Nota: Halaman ini adalah supaya anda boleh membaca teks Rajah Gambaran Keseluruhan di bawah dalam apa jua bahasa yang anda pilih untuk tapak tersebut.

Tujuan untuk mendedahkan Yesus Kristus dan perkara-perkara “tidak lama lagi akan terjadi.” Anda memerlukan firman Tuhan untuk memahami. Buku rohani yang mendedahkan perkara rohani, jadi anda memerlukan minda dan hati rohani untuk memahami.

Buku "Tujuh" - dihantar oleh Kristus dan "tujuh Roh di hadapan takhta Tuhan, kepada 7 malaikat utusan dari tujuh gereja. “Lihat, Aku datang dengan awan” ~ Wahyu 1

Gambarajah Gambaran Keseluruhan Wahyu - 7 bar gereja

Setiap surat kepada gereja-gereja: dimulakan dengan penerangan tentang beberapa ciri Kristus yang telah dibicarakan dalam bab 1. Memberitahu mereka di mana mereka sebenarnya secara rohani. Akhirnya dengan "apa yang akan datang kemudian" dan kata-kata yang tepat: "Siapa yang separuh telinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja."

Hanya "Anak Domba yang disembelih sejak asas Bumi" dapat membuka tujuh meterai, melalui keselamatannya. ~ Wahyu bab 5

Gambarajah Gambaran Keseluruhan Wahyu - bar 7 meterai

Tujuh Meterai dibuka ~ Wahyu bab 6 – 8

Tujuh sangkakala dibunyikan sebagai sebahagian daripada pembukaan meterai ke-7. ~ Wahyu bab 8 – 13

Gambarajah Gambaran Keseluruhan Wahyu - 7 bar trompet

Mereka yang mempunyai kemenangan atas binatang itu, dan atas patungnya, dan atas tandanya, dan atas bilangan namanya, telah bersedia untuk mencurahkan tujuh botol murka. ~ Wahyu bab 14 – 15

Tujuh Botol Kemurkaan telah dicurahkan sebagai sebahagian daripada bunyi sangkakala ke-7. ~ Wahyu bab 16

Gambarajah Gambaran Keseluruhan Wahyu - bar 7 botol

 • Tembok rohani runtuh, dan Babilon dan binatang itu didedahkan sepenuhnya dalam Wahyu 17
 • Babel dihancurkan sepenuhnya dalam Wahyu 18
 • Yesus dinobatkan sebagai raja segala raja dan Tuhan segala tuan, kemudian binatang dan nabi palsu itu dibinasakan dalam Wahyu 19
 • Hanya syaitan yang tinggal, kemudian kisah hari injil diceritakan semula dengan hanya Syaitan yang menentang orang-orang kudus yang benar, dan syaitan dikalahkan dalam Wahyu 20
 • Pengantin perempuan Yesus yang murni, isteri sejati anak domba, dinyatakan dengan jelas dalam Wahyu 21
 • Gereja mengingatkan: mesej adalah untuk anda. Berhati-hatilah! dalam Wahyu 22

RINGKASAN:

        1. Tujuh huruf: menempatkan gereja di mana anda berada secara rohani
        2. Tujuh meterai, sangkakala, botol: rancangan pertempuran bagaimana untuk membawa gereja ke tempat yang sepatutnya
        3. Pemusnahan Babylon dan binatang: mendedahkan Yesus Kristus dengan jelas di atas takhta, dan mendedahkan pengantin perempuan yang cantik, gereja, bersedia untuk suaminya.

Gambarajah Gambaran Keseluruhan Wahyu

ms_MYBahasa Melayu
Wahyu Yesus Kristus

PERCUMA
LIHAT