Yesus Akan Datang Lagi "Dalam Awan"

“Lihat, Ia datang dengan awan…” (Wahyu 1:7)

Wap AwanDalam Yakobus 4:14 ia menyatakan: “Untuk apa hidupmu? Ia adalah wap, yang muncul untuk beberapa waktu, dan kemudian lenyap.” Satu wap adalah tidak penting dan hampir tidak diperhatikan. Tetapi apabila banyak wap panas dan lembap berkumpul bersama-sama dan terdapat perbezaan yang ketara antara mereka dan seluruh udara sejuk dan kering di dunia, maka pertempuran antara dua jisim udara berlaku apabila mereka bertemu. Ini adalah bagaimana ribut berlaku. Udara panas dan lembap ditolak ke atas oleh udara sejuk dan kering. Apabila udara panas dan lembap bergerak ke atas, ia semakin menebal, arus udara yang bergerak pantas berputar, elektrik statik yang sangat besar dinyalakan dalam pancaran kilat yang kuat, guruh yang menggegarkan bumi, dan batu hujan batu yang besar boleh terbentuk.

Inilah yang terjadi apabila hamba-hamba Tuhan yang sejati berkumpul untuk mengabdikan hidup mereka dan menyembah dalam Roh dan dalam kebenaran. Tuhan menghormati penyembahan mereka dengan kehadiran-Nya yang maha kuasa, dan orang-orang di bumi terguncang, mereka perhatikan! Inilah sebenarnya yang berlaku dalam Kisah 2:1-41 "semasa hari Pentakosta telah tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat …." dan ia berlaku sekali lagi dalam Kisah 4:23-33 apabila “mereka melaungkan suara mereka kepada Tuhan dengan sebulat suara…. …Setelah mereka berdoa, goncanglah tempat mereka berkumpul; dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka mengucapkan firman Tuhan dengan berani.”

Ini juga yang digambarkan sebagai berlaku di banyak tempat dalam Wahyu di mana ia menggambarkan hamba-hamba Yesus sebagai berkumpul bersama sebagai satu dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan dan kehadiran Tuhan menghormati penyembahan mereka. Kesannya sentiasa merangkumi kesan ribut rohani yang kuat:

  • “Dan datanglah seorang malaikat yang lain dan berdiri di dekat mezbah, dengan sebuah pedupaan emas; dan diberikan kepadanya banyak kemenyan, supaya dia mempersembahkannya bersama doa semua orang kudus di atas mezbah emas yang di hadapan takhta itu. Dan asap kemenyan, yang datang bersama-sama dengan doa orang-orang kudus, naik ke hadapan Allah dari tangan malaikat itu. Dan malaikat itu mengambil pedupaan dan mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke dalam bumi, dan terdengarlah suara, dan guruh, dan kilat, dan gempa bumi.” (Wahyu 7:3-5)
  • Dan malaikat ketujuh meniup; dan ada suara-suara besar di syurga, berkata, Kerajaan-kerajaan dunia ini telah menjadi kerajaan Tuhan kita, dan Kristus-Nya; dan dia akan memerintah selama-lamanya. Dan kedua puluh empat tua-tua itu, yang duduk di hadapan Tuhan di tempat duduk mereka, sujud menyembah Tuhan, sambil berkata, Kami mengucap syukur kepada-Mu, ya TUHAN Allah Yang Mahakuasa, yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang; kerana Engkau telah mengambil kuasa-Mu yang besar, dan telah memerintah. Dan bangsa-bangsa menjadi marah, dan murka-Mu telah tiba, dan masa orang mati, bahawa mereka akan dihakimi, dan bahawa Engkau harus memberikan upah kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, dan kepada orang-orang kudus, dan mereka yang takut akan nama-Mu, kecil. dan hebat; dan harus membinasakan mereka yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait Allah di sorga, dan tampaklah di dalam bait-Nya tabut perjanjian-Nya. dan terjadilah kilat, dan suara, dan guruh, dan gempa bumi, dan hujan batu yang besar.” (Wahyu 11:15-19)
  • “Dan aku melihat, sesungguhnya, seekor Anak Domba berdiri di atas gunung Sion, dan bersama-sama Dia seratus empat puluh empat ribu orang, dengan nama Bapa-Nya tertulis di dahi mereka. Dan saya mendengar a suara dari langit, seperti suara air yang banyak, dan seperti suara guruh yang hebat: dan aku mendengar suara pemain kecapi yang sedang kecapi dengan kecapi mereka: Dan mereka menyanyi seperti nyanyian baru di hadapan takhta, dan di hadapan empat makhluk, dan tua-tua: dan tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu kecuali seratus empat puluh empat seribu orang yang telah ditebus dari bumi.” (Wahyu 14:1-3)
  • “Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke udara; dan terdengarlah suara yang nyaring dari bait suci syurga, dari takhta itu, berkata, Sudah selesai. Dan ada suara, dan guruh, dan kilat; dan terjadilah gempa bumi yang hebat, yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di bumi, gempa bumi yang begitu kuat dan begitu hebat. Dan kota yang besar itu terpecah menjadi tiga bahagian, dan kota-kota bangsa-bangsa telah runtuh, dan Babel yang besar itu menjadi ingatan di hadapan Allah, untuk memberikan kepadanya piala anggur kemurkaan murka-Nya. Dan setiap pulau melarikan diri, dan gunung-gunung tidak dijumpai. Dan turunlah hujan es dari langit menimpa manusia, seberat satu talenta tiap-tiap batu; dan manusia menghujat Allah kerana malapetaka hujan es itu.; sebab tulahnya sangat hebat.” (Wahyu 16:17-21)

Murid-murid Tuhan diberitahu bahawa cara Yesus akan datang semula adalah “dengan cara yang sama seperti kamu telah melihat Dia naik ke syurga.” Bagaimanakah Yesus meninggalkan mereka ke syurga? “dan awan menerima Dia dari pandangan mereka…”

“Tetapi kamu akan menerima kuasa, sesudah Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan apabila Dia telah mengatakan perkara-perkara ini, sementara mereka melihat, Dia diangkat; dan awan menerima Dia dari pandangan mereka. Dan ketika mereka memandang ke langit ketika Dia naik, lihatlah, dua orang berdiri di dekat mereka dengan pakaian putih; Yang juga berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri memandang ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga daripada kamu, akan datang dengan cara yang sama seperti kamu telah melihat Dia naik ke syurga." (Kisah 1:8-11)

Para malaikat memberitahu mereka bahawa Yesus akan datang lagi “dengan cara yang sama seperti kamu telah melihat Dia naik ke syurga.” Yesus telah datang berkali-kali "dengan cara yang sama" dalam awan rohani hati orang-orang yang menyembah Dia dalam kesatuan sejati dan cinta sejati. Tetapi Yesus juga akan datang dengan cara ini "dengan cara yang sama" pada sangkakala terakhir pada akhir dunia!

“Sebab inilah yang kami katakan kepadamu melalui firman Tuhan, bahawa kita yang hidup dan yang tinggal sampai kedatangan Tuhan tidak akan mendahului mereka yang telah tidur. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari syurga dengan berseru, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Tuhan: dan orang-orang mati dalam Kristus akan bangkit dahulu: Kemudian kita yang hidup dan yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, untuk bertemu Tuhan di udara: dan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama Tuhan.” (1 Tesalonika 4:15-17)

Untuk faedah kita dan untuk kemuliaan Tuhan, Yesus sering melakukan secara fizikal apa yang dia juga lakukan secara rohani "dengan cara yang sama" supaya kita dapat memahami dengan lebih baik. Itulah sebabnya Dia memberitahu murid-murid semasa Dia di bumi bahawa:

“Sebab seperti kilat memancar dari timur dan memancar sampai ke barat; demikian juga akan kedatangan Anak Manusia… …Dan kemudian akan kelihatan tanda Anak Manusia di syurga: dan semua suku di bumi akan berkabung, dan mereka akan melihat Anak Manusia datang dalam awan. dari syurga dengan kuasa dan kemuliaan yang besar… …Demikian juga kamu, apabila kamu melihat semua perkara ini, ketahuilah bahawa Ia sudah dekat, bahkan sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya ini terjadi." (Matius 24:27 & 30 & 33-34)

Askar Memaku Yesus di SalibApabila "suku-suku di bumi" melihat Yesus disembah dan bukannya pemerintah agama, mereka juga pada masa itu "berkabung". Tetapi Wahyu 1:7 juga memberitahu kita akan ada masa lain apabila “setiap mata akan melihat Dia, dan juga mereka yang menikam Dia: dan semua kaum di bumi akan meratap kerana Dia. Walaupun begitu, Amin.” Ya, semua orang akan melihat Dia: termasuk mereka yang menikam Dia hari ini dengan dosa dan kemunafikan agama mereka, dan mereka yang menikamnya secara fizikal ketika mereka menyalibkan Dia.

“Tetapi apabila mereka datang kepada Yesus, dan melihat bahawa Dia sudah mati, mereka tidak mematahkan kaki-Nya: Tetapi salah seorang askar menikam lambung-Nya dengan tombak, dan serta-merta keluar darah dan air. Dan dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan kesaksiannya itu benar, dan dia tahu bahawa dia berkata benar, supaya kamu percaya. Sebab perkara-perkara ini telah terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci: Satu tulang pun darinya tidak akan dipatahkan. Dan lagi ayat lain berkata, Mereka akan melihat kepada orang yang telah mereka tikam." (Yohanes 19:33-37)

Ya, "mereka juga yang menikam Dia” ialah setiap orang yang dosanya menyebabkan dia harus mati di kayu salib namun belum bertaubat untuk melayani Yesus – bukan hanya segelintir orang di Golgota yang secara fizikal menikamnya ketika dia disalibkan. Mereka "meraung" melihat dia di awan kerana mereka bersalah kerana darahnya ditumpahkan. Anda sama ada menerima darahnya sebagai korban yang penuh belas kasihan untuk dosa anda untuk membebaskan anda daripada dosa, atau anda bersalah atas darah yang sama. Ini bukan hanya ajaran Perjanjian Baru, tetapi ia juga benar dalam Perjanjian Lama:

“Dan TUHAN turun di awan, dan berdiri bersama dia di sana, dan menyerukan nama TUHAN. Dan TUHAN berjalan di hadapannya, dan berseru, "TUHAN, TUHAN Allah, pengasih dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah dalam kebaikan dan kebenaran, Memelihara belas kasihan untuk beribu-ribu orang, mengampuni kesalahan dan pelanggaran dan dosa, dan sama sekali tidak akan membersihkan orang yang bersalah; menimpakan kesalahan bapa kepada anak-anak, dan kepada anak-anak anak-anak, kepada keturunan yang ketiga dan keempat.” (Keluaran 34:5-7)

Dalam awan saksi, terdapat kesaksian tentang belas kasihan Tuhan yang besar kepada mereka yang akan menerima Yesus, tetapi bagi mereka yang telah menolaknya, mereka sudah bersalah kerana dosa mereka, dan Tuhan masih “tidak akan membersihkan orang yang bersalah sama sekali. ”.

“Lihatlah, Dia datang dengan awan; dan setiap mata akan melihat dia, dan juga mereka yang menikam dia: dan semua kaum di bumi akan meratap kerana dia. Walaupun begitu, Amin.” (Wahyu 1:7)

ms_MYBahasa Melayu
Wahyu Yesus Kristus

PERCUMA
LIHAT