Adakah Anda Dapat Masuk ke Kaabah?

“Dan sesudah itu aku melihat, sesungguhnya, bait suci, yaitu kemah kesaksian di sorga terbuka:” ~ Wahyu 15:5

Tabernakel Perjanjian Lama tidak dibuka kepada semua orang. Hanya ada masa yang singkat, apabila khemah itu didirikan sebagai khemah bilik tunggal. Ia dipanggil Khemah Daud. Apabila Daud membawa kembali tabut itu kepada Israel, dia mendirikan khemah sementaranya sebagai tempat di mana Tuhan boleh disembah secara terbuka. Dan dia melantik penyanyi khas untuk sentiasa memuji Tuhan kerana tabut itu berada di dalam khemah yang terbuka ini.

Tabut itu melambangkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa di antara mereka. Dan Daud melihat kehadiran Tuhan sebagai sesuatu yang sangat bersukacita. Tetapi sebaik sahaja tabut itu dipindahkan ke dalam kuil di Yerusalem, sekali lagi hanya Imam Besar yang dapat melihat tabut itu.

Dalam Perjanjian Baru, apabila injil disebarkan kepada orang-orang bukan Yahudi, Yakobus mengiktiraf pergerakan baru Tuhan ini sebagai setara dengan sebuah bait suci terbuka kepada orang-orang bukan Yahudi. Maka dia merujuk kepada Khemah Daud didirikan semula. Dan dia mengutip nubuat dari nabi Amos mengenai hal ini.

“Setelah ini Aku akan kembali dan membina kembali khemah Daud, yang telah roboh; dan Aku akan membina kembali runtuhannya, dan Aku akan mendirikannya: Supaya orang yang selebihnya boleh mencari Tuhan, dan semua orang bukan Yahudi, yang atasnya nama-Ku disebut, firman Tuhan, yang melakukan semua perkara ini.” ~ Kisah 15:16-17

Maka sekarang di sini dalam Wahyu 15, Rasul Yohanes, yang bukan dari suku Lewi dan keimamatan mereka, juga dapat melihat Tabernakel terbuka.

Apakah yang menyebabkan Tabernakel Perjanjian Baru rohani ini dibuka?

Ia berlaku selepas orang-orang kudus yang benar diturunkan untuk menyembah sebagai satu dalam kesatuan. Mereka sedang menyanyikan lagu lagu Pembebasan kerana mereka bebas daripada kemunafikan Babylon rohani, dan penipuan dan perpecahan. Itulah sebabnya sebelum ini ia menyatakan “… kerana penghakiman-Mu telah dinyatakan.” (Wahyu 15:4)

Kejelasan mesej Injil yang benar yang bebas daripada doktrin palsu dan kemunafikan telah diketahui. Jadi sekarang ada satu kaum yang telah dibersihkan, bebas, dan dipisahkan dari kemunafikan rohani. Dan kini kementerian untuk memberitakan kebenaran penuh boleh disucikan dan diurapi.

“Lalu keluarlah ketujuh malaikat itu dari Bait Allah dengan tujuh malapetaka itu, berpakaian lenan putih bersih dan dada mereka berikat ikat pinggang emas.” ~ Wahyu 15:6

Seperti Yesus dalam bab pertama Wahyu, pelayanan ini juga berpakaian bersih dan putih. Dan mereka mempunyai ikat pinggang emas di sekeliling dada mereka (atau di mana hati mereka berada.)

“Dan di tengah-tengah ketujuh kaki dian itu seorang seperti Anak Manusia, memakai jubah sampai ke kaki, dan berikat pada dada dengan ikat pinggang emas.” ~ Wahyu 1:13

Pelayanan ini telah mendedahkan Wahyu Yesus kepada hati dan jiwa mereka. Oleh itu mereka diurapi dengan mesej Wahyu: untuk mencurahkan penghakiman Tuhan terhadap kemunafikan Babel rohani.

“Dan salah satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu tujuh bokor emas yang penuh dengan murka Allah, yang hidup untuk selama-lamanya.” ~ Wahyu 15:7

“Salah satu daripada empat binatang” (“makhluk hidup” ialah terjemahan yang lebih tepat) mewakili salah seorang pelayan Tuhan yang memimpin orang ramai dalam penyembahan dan penghormatan kepada Yesus: ketika Yesus membuka meterai dari kitab Wahyu (dicatat dalam Wahyu bab 4 hingga 6).

“Dan keempat binatang itu berkata, Amin. Dan kedua puluh empat tua-tua itu sujud dan menyembah Dia yang hidup selama-lamanya. Dan aku melihat, ketika Anak Domba itu membuka salah satu meterai itu, dan aku mendengar, seperti bunyi guruh, salah satu dari keempat makhluk itu berkata, "Mari dan lihatlah." ~ Wahyu 5:14 – 6:1

Dan sekali lagi salah satu daripada empat binatang yang sama ini (makhluk hidup) di sini dalam Wahyu 15 sedang menyampaikan kepada kementerian yang diurapi setiap satu botol. (Nota: malaikat bermaksud "utusan" dan tujuh bermaksud mereka mempunyai mesej yang lengkap.)

Mengapa botol-botol Wahyu penuh dengan kemurkaan Tuhan?

Botol Wahyu "penuh dengan murka Tuhan" bermaksud bahawa para utusan ini telah diberi mesej Wahyu untuk mengkhotbahkan penghakiman Tuhan yang kuat terhadap semua kemunafikan.

Mesej Wahyu ini menentang kemunafikan dan dosa telah diketahui selama bertahun-tahun sekarang. Tetapi beberapa menteri mempunyai pengurapan ini lagi kerana sebagai sebuah badan kolektif, ramai yang menjadi suam-suam kuku dan kehilangan penglihatan yang jelas. Dan ini adalah satu lagi sebab mengapa tujuh botol Wahyu ini, yang dicurahkan dalam Wahyu bab 16, perlu dicurahkan semula hari ini.

Tidak sehingga botol-botol Wahyu ini dicurahkan, orang boleh masuk ke dalam "Kaabah terbuka" pengalaman kehadiran penuh Tuhan.

“Dan Bait Suci itu penuh dengan asap dari kemuliaan Allah dan dari kuasa-Nya; dan tidak seorang pun dapat masuk ke dalam bait suci, sebelum genaplah tujuh malapetaka dari tujuh malaikat itu.” ~ Penilaian Semula 15:8

Salomo Mengabdikan Kaabah

Tulisan suci ini mencerminkan kehadiran Tuhan yang perkasa apabila Kaabah Salomo selesai dan kemudian didedikasikan kepada Tuhan.

“Dan terjadilah ketika para imam keluar dari tempat kudus, maka awan itu memenuhi rumah Tuhan, sehingga para imam tidak dapat berdiri untuk menyelenggarakan ibadah karena awan itu, karena kemuliaan Tuhan telah memenuhi. rumah Tuhan.” ~ 1 Raja-raja 8:10-11

Ini adalah corak yang sama seperti di sini dalam Wahyu. Mari kita baca semula bersama-sama untuk melihat:

“Lalu keluarlah ketujuh malaikat itu dari Bait Allah dengan tujuh malapetaka itu, berpakaian lenan putih bersih dan dada mereka berikat ikat pinggang emas. Dan salah satu daripada empat makhluk itu memberikan kepada tujuh malaikat itu tujuh cawan emas yang penuh dengan murka Allah, yang hidup selama-lamanya. Dan Bait Suci itu penuh dengan asap dari kemuliaan Allah dan dari kuasa-Nya; dan tidak seorang pun dapat masuk ke dalam bait suci, sebelum genaplah tujuh malapetaka dari tujuh malaikat itu.” ~ Wahyu 15:6-8

Di Bait Salomo, kementerian baru sahaja menyelesaikan kerja mereka untuk mendirikan bait suci dengan meletakkan Tabut (mewakili kehadiran Tuhan) di dalam kuil. Kemudian kuil itu dipenuhi dengan kepulan asap yang tebal.

Dalam Wahyu 15, pelayanan telah menyelesaikan kerja membawa kembali kehadiran Tuhan ke dalam rumah rohani Tuhan Perjanjian Baru: gereja. Itulah sebabnya ketika mereka melangkah keluar, kehadiran Tuhan yang maha kuasa memenuhi rumah itu. Tetapi!

“Tidak seorang pun dapat masuk ke dalam bait suci, sebelum genaplah tujuh malapetaka ketujuh malaikat itu.”

Orang tidak dapat masuk ke dalam hadirat Kudus Tuhan hari ini kerana mereka ditandai dengan penipuan ajaran palsu dan keselamatan palsu dari persekutuan palsu. Tanda kebanggaan agama dan mementingkan diri ini (tanda binatang itu) tertanam jauh di dalam fikiran mereka pemahaman (dahi mereka) dan ikatan persekutuan palsu emosi mereka (tanda di tangan kanan persekutuan mereka).

Mengapakah mesej Wahyu begitu kuat dalam Penghakiman?

Hanya mesej Penyingkapan yang jelas yang kuat yang dituangkan terhadap kemunafikan palsu akan mempersiapkan orang untuk dapat masuk ke dalam ibadat yang benar dan setia. Mereka bukan sahaja perlu dibersihkan dan dibebaskan daripada dosa mereka, tetapi mereka juga perlu dibersihkan dan dibebaskan daripada penipuan agama mereka! Inilah sebabnya mengapa seterusnya dalam Wahyu bab 16, botol-botol murka Tuhan dicurahkan.

Adakah anda dapat masuk ke hadirat Tuhan, bersama umat Tuhan yang benar, dalam penyembahan yang benar dan setia? Ia adalah satu-satunya cara anda akan berjaya ke syurga dan melalui bar penghakiman Tuhan untuk masuk ke sana.

Nota: rajah di bawah menunjukkan di mana bab ke-14 dan ke-15 berada dalam mesej Wahyu penuh. Bab-bab ini juga merupakan sebahagian daripada mesej sangkakala ke-7. Untuk lebih memahami pandangan tahap tinggi Wahyu, anda juga boleh melihat “Peta Jalan Wahyu.”

Gambarajah Gambaran Keseluruhan Wahyu - bab 14-15

ms_MYBahasa Melayu
Wahyu Yesus Kristus

PERCUMA
LIHAT