Bagaimanakah Gereja Menjadi Pelacur Babylon?

“…Aku akan memberitahukan kepadamu penghakiman terhadap perempuan sundal besar yang duduk di atas air yang banyak: yang dengannya raja-raja bumi telah melakukan percabulan, dan penduduk bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya.” ~ Wahyu 17:1-2

Di banyak tempat dalam kitab suci (dalam kedua-dua Perjanjian Lama dan Baru) ia menyamakan kemunafikan agama dengan menjadi pelacur rohani. Dan dalam setiap kes ia bercakap tentang mereka yang pada satu masa dianggap sebagai umat Tuhan yang benar, tetapi mereka telah mula menerima kemunafikan dan ketidaksetiaan rohani kepada Tuhan.

Dalam Yehezkiel 16:15-30 kita mempunyai naratif lengkap mengenai orang Israel dan kejatuhan rohani mereka pada masa itu. Seperti di sini dalam Wahyu 17, mereka dalam Yehezkiel juga digambarkan sebagai seorang pelacur rohani.

1. Pertama, mereka percaya pada kebenaran mereka sendiri. Mereka bertindak seolah-olah kebenaran Tuhan adalah untuk mereka gunakan sesuka hati. Jadi sekarang mereka mensia-siakan apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka dengan bentuk penyembahan pagan mereka yang mementingkan diri sendiri.

“Tetapi engkau percaya kepada kecantikanmu sendiri, dan bersundal kerana kemasyhuranmu, dan mencurahkan percabulanmu kepada setiap orang yang lewat; miliknya. Dan dari pakaianmu engkau telah mengambil dan menghiasi bukit-bukit pengorbananmu dengan warna-warna yang beraneka ragam, dan engkau bersundal kepadanya; hal-hal seperti itu tidak akan terjadi dan tidak akan demikian. Engkau juga telah mengambil perhiasanmu yang indah dari emas dan perakku, yang telah Kuberikan kepadamu, dan membuat bagimu patung manusia, dan bersundal dengan mereka, dan mengambil pakaian bersulammu dan menutupinya, dan engkau telah menetapkannya. minyak tambang dan kemenyan di hadapan mereka. Dan juga daging yang Kuberikan kepadamu, yaitu tepung yang terbaik, minyak dan madu, yang telah Kuberikan kepadamu, telah Kauberikan kepada mereka sebagai bau yang harum, dan demikianlah jadinya, firman Tuhan ALLAH." ~ Yehezkiel 16:15-19

2. Kedua, mereka membawa anak-anak yang telah dianugerahkan Tuhan kepada mereka, dan mereka mengorbankan mereka untuk penyembahan berhala pagan yang mementingkan diri sendiri.

“Selain itu engkau telah mengambil anak-anak lelaki dan perempuanmu, yang telah engkau lahirkan bagi-Ku, dan ini telah engkau korbankan kepada mereka untuk dimakan. Adakah persundalanmu ini adalah perkara kecil, bahwa engkau telah membunuh anak-anakku dan menyerahkan mereka untuk melemparkan mereka melalui api bagi mereka? Dan dalam segala kekejianmu dan persundalanmu, engkau tidak mengingat masa mudamu, ketika engkau telanjang dan telanjang, dan bernajis dalam darahmu." ~ Yehezkiel 16:20-22

3. Ketiga, (setelah membawa kepada diri mereka sendiri dua malapetaka sebelumnya) mereka kini telah menjadi ekumenikal dalam ibadat mereka. Mereka menyatukan orang dari semua jenis agama lain. Iman yang satu dan Tuhan Yang Maha Kuasa telah mereka tinggalkan sama sekali.

“Dan terjadilah setelah segala kejahatanmu, (celakalah, celakalah engkau! firman Tuhan ALLAH;) bahwa engkau juga telah mendirikan bagimu sebuah tempat yang agung, dan telah membuat bagimu tempat yang tinggi di setiap jalan. Engkau telah mendirikan tempat-tempat pengorbanan-Mu di setiap ujung jalan, dan membuat kecantikanmu menjadi jijik, dan membuka kakimu kepada setiap orang yang lewat, dan memperbanyak persundalanmu. Kamu juga telah melakukan percabulan dengan orang Mesir, jiran-jiranmu, yang besar dagingnya; dan telah memperbanyak persundalan-Mu untuk membangkitkan kemarahan-Ku. Oleh sebab itu, lihatlah, Aku telah mengulurkan tangan-Ku ke atasmu, dan telah mengurangkan makanan biasamu, dan menyerahkan engkau kepada kehendak orang-orang yang membenci engkau, anak-anak perempuan orang Filistin, yang malu akan kelakuanmu yang keji. Engkau juga telah bersundal dengan orang Asyur, kerana engkau tidak puas hati; ya, engkau telah bersundal dengan mereka, namun tidak dapat puas. Kamu juga telah memperbanyakkan percabulanmu di tanah Kanaan hingga Kasdim; tetapi anda tidak berpuas hati dengan ini. Betapa lemahnya hatimu, demikianlah firman Tuhan ALLAH, karena engkau melakukan semua ini, pekerjaan seorang perempuan sundal yang angkuh.” ~ Yehezkiel 16:23-39

Pola meninggalkan Tuhan dan mendatangkan celaka kepada diri mereka sendiri, juga diterangkan dalam Wahyu sebagai tiga kesengsaraan terakhir.

“Dan aku melihat, dan mendengar seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit, berkata dengan suara yang nyaring, “Celaka, celaka, celaka, bagi penduduk bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat itu, yang belum berbunyi!” ~ Wahyu 8:13

Tiga malaikat sangkakala masing-masing membunyikan amaran "celaka" terhadap tiga keadaan rohani:

  1. Malaikat pertama membunyikan ke arah bait suci, tempat ibadat. Dari mana datangnya keberkatan ibadah, dan tempat di mana rahmat Allah itu seharusnya digunakan untuk memuliakan Allah semata-mata.
  2. Malaikat kedua berbunyi menentang anak-anak rohani (mereka yang mendakwa telah dilahirkan semula.) Mereka secara rohani dikorbankan kepada berhala ajaran kegemaran mereka yang telah didirikan orang di tempat ibadat mereka.
  3. Dan malaikat ketiga meniup ke arah kota rohani, gereja, kerana ia bukan lagi orang yang kelihatan, kudus dan terpisah. Tetapi ia telah menjadi ekumenikal dan bercampur dengan semua jenis agama lain.

Ini adalah pola persundalan rohani: dijelaskan oleh Yehezkiel dalam Perjanjian Lama, dan oleh Wahyu dalam Perjanjian Baru. Corak ke bawah umum ini adalah apa yang orang ikuti apabila mereka meninggalkan kesetiaan yang murni kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia dicerminkan dalam kedua-dua Perjanjian Lama dan Baru. Dan sekali lagi, hasil akhirnya adalah keadaan pelacur rohani yang sangat ketara.

“…Aku akan memberitahukan kepadamu penghakiman terhadap perempuan sundal besar yang duduk di atas air yang banyak: yang dengannya raja-raja bumi telah melakukan percabulan, dan penduduk bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya.” ~ Wahyu 17:1-2

Dalam Perjanjian Baru, keadaan rosak yang ditunjukkan melalui dia (dan apa yang ada dalam cawannya) dinamakan "Babylon." Dan dalam Wahyu, Yesus mendedahkan bahawa penghakiman ini datang ke atas semua Bangsa kerana mereka semua telah mengambil bahagian dalam anggur kemunafikan yang rosak ini yang ada dalam cawan rohani Babilon.

Sekarang dalam Perjanjian Lama, kerajaan fizikal Babylon juga dikenal pasti dengan cawan ini. Dan Negara yang wujud ketika itu dinilai dengan menunjukkan bahawa mereka juga telah meminumnya daripada rasuah. (Baca Yeremia 25:11-17)

Jadi amaran itu jelas kepada kita hari ini: pastikan kita tidak meminum cawan kemunafikan agama. Pastikan bahawa kita telah diampuni dan dibebaskan daripada dosa-dosa kita, dan bahawa kita hidup taat setia kepada semua ajaran Yesus Kristus.

Jangan tertipu untuk bermain gereja! Jangan menjadi pelacur rohani!

Nota: rajah ini di bawah menunjukkan di mana bab ketujuh belas berada dalam mesej Wahyu penuh. Mesej penghakiman bab 17 adalah sebahagian daripada melengkapkan tujuan Tuhan untuk menghancurkan pengaruh kemunafikan. Untuk lebih memahami pandangan tahap tinggi Wahyu, anda juga boleh melihat “Peta Jalan Wahyu.”

Gambarajah Gambaran Keseluruhan Wahyu - bab 17

ms_MYBahasa Melayu
Wahyu Yesus Kristus

PERCUMA
LIHAT