Та Бурханы сүм болох Сүмийн багана мөн үү?

баганын дундуур алхах

Илчлэлт 3:12-т Есүс дахин: "Ялагчийг Би Бурханыхаа сүмд багана болгох бөгөөд тэр дахин гарахгүй" гэж хэлсэн. Хамтдаа Бурханы жинхэнэ хүмүүс бол сүм юм. Өөрсдийгөө Есүст үнэнч гэдгээ нотолсон хүмүүс Бурханы жинхэнэ шүтлэгийг дэмжих бат бөх “багана” байх болно: … Цааш унших

mnМонгол
Есүс Христийн илчлэлт

ҮНЭГҮЙ
ХАРАХ